Assistant Professor

Randi Sørensen

Publications

 • Barnevernsarbeideren i spenningsfeltet mellom hjelp og kontroll

  Sørensen, Randi (2018)
 • Til barnets beste! Studenters beslutninger i barnevernssaker.

  Sørensen, Randi, Fischer, Grete (2016)
 • Studentar sine tersklar for omsorgsovertaking i barnevernet.

  Sørensen, Randi (2016)
 • Studenters terskler for omsorgsovertakelse i barnevernet

  Fischer, Grete, Sørensen, Randi (2015)
 • Til barnets beste! Studenters beslutninger i barnevernssaker

  Sørensen, Randi, Fischer, Grete (2012)
Show all