Associate Professor

Ruth Ingrid Skoglund

Field of work

Ruth Ingrid Skoglund is a core researcher at KINDknow-Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

She is co-leader of the reserach group Kindergarten as formative educational arena

She is member of subgroups:

-Conditions for children's play and exploration 

-Preventing psychos-ocial environment in kindergarten, work against violations and bullying

 

 

Courses taught
 • Master course MBA511 Kindergarten as an arena for cultural formation and kindergarten teachers' professional assignment
 • Cultural understanding and Comparative pedagogy
 • Supervision and kindergarten teachers' professional development
Research areas
 • Childrens' play and exploration
 • Professional ethics for kindergarten teachers
 • Collaboration with parents to prevent bullying in kindergartenen
Research groups
 • Kindergarten as a formative educational arena
 • Conditioning Children as Explorers
 • Prevention of psycho-social  environment in kindergarten, work against violation and bullying

Publications

 • Studenters søken etter identitet som barnehagelærer gjennom observasjoner av personalet i barnehagen​

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2023)
 • Veiledningssamtalens innhold, form og formål

  Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Veiledningssamtalens innhold, form og formål

  Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Den etiske hverdagspedagogikken - grunnlaget for et godt og trygt barnehagemiljø

  Skoglund, Ruth Ingrid, Ohm, Modgun (2023)
 • Nulltoleranse mot mobbing. En hindring for sosial utforskning?

  Moe, Randi, Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid (2023)
 • Studenters danningsprosesser til profesjonsutøvere gjennom observasjoner av ansatte i barnehagen

  Moe, Randi, Skoglund, Ruth Ingrid (2022)
 • Forskning om foreldresamarbeid i LU barnehagen Foreløpige resultater

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2022)
 • Forskningsfokus på samarbeid med foreldre i LU barnehagen

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2022)
 • Faglige perspektiver på mobbing - Ny lov om psykososialt miljø i barnehagen

  Skoglund, Ruth Ingrid (2022)
 • Ethical Codes for Early Childhood Teachers: How and Why Should We Use Them

  Skoglund, Ruth Ingrid, Ye, Juyan, Jiang, Yong (2022)
 • Students' Dialogical Formation in an International Programme within Kindergarten Teacher Education

  Skoglund, Ruth Ingrid, Hu, Aihua, Birkeland, Åsta (2022)
 • Parental involvement in ECE in Norway

  Sadownik, Alicja R., Skoglund, Ruth Ingrid (2021)
 • De ansattes sinne i barnehagen kan føre til profesjonell utvikling

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2021)
 • Investegating conditions for imaginative play in Early Childhood Education and Care

  Skoglund, Ruth Ingrid, Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Ny mobbelov i barnehagen - likeverdig dialog med foreldre er avgjørende i forebyggingen mot mobbing

  Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi (2021)
 • Skjerpet aktivitetsplikt hvis personalet krenker barn - riset bak speilet?

  Skoglund, Ruth Ingrid, Moe, Randi, Ohm, Modgun (2020)
 • Beyond Bullying: Understanding Children’s Exploration of Inclusion and Exclusion Processes in Kindergarten

  Skoglund, Ruth Ingrid (2020)
 • Children's perspectives about cultural sustainability and neighborhood in Chinese and Norwegian kindergartens - A didactical approach.

  Skoglund, Ruth Ingrid (2020)
 • En teoretisk didaktisk tilnærming til barnehagebarns forestillingslek

  Skoglund, Ruth Ingrid, Grindheim, Liv Torunn (2020)
 • Å høre til- Forebygging mot mobbing i barnehagen utfordrer samarbeidet mellom foreldre og barnehage.

  Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid (2020)
 • When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s Resistance

  Skoglund, Ruth Ingrid, Åmot, Ingvild (2020)
 • Student teachers' dialogical formation revealed in exam texts from an international program within Kindergarten teacher education

  Skoglund, Ruth Ingrid, Birkeland, Åsta, Hu, Aihua (2019)
 • When “words do not work”: Intervening in children’s conflicts in kindergarten

  Skoglund, Ruth Ingrid (2019)
 • Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2019)
 • Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2019)
 • Tur - retur, Norge - Kina

  Ødegaard, Elin Eriksen, Birkeland, Åsta, Ødemotland, Siv, Hu, Aihua, Skoglund, Ruth Ingrid, Greiner, Svein-Erling (2018)
 • Identifying crucial aspects for students’ formation as glocal teachers in an intercultural program within ECE: A pilot study

  Skoglund, Ruth Ingrid, Birkeland, Åsta, Hu, Aihua (2018)
 • Student teachers' dialogical formation as glocal Teachers in an international program within ECE

  Birkeland, Åsta, Skoglund, Ruth Ingrid, Hu, Aihua (2018)
 • Parents`perceptions about bullying and their roles in preventing bullying in kindergarten.

  Ohm, Modgun, Skoglund, Ruth Ingrid (2018)
 • Mobbing kan se ut som lek

  Skoglund, Ruth Ingrid, Grindheim, Liv Torunn, Ohm, Modgun, Sadownik, Alicja R. (2017)
 • Fra Bergen til Beijing. Møtet mellom kinesisk og norsk barnehagetradisjon gir nyttig innsikt

  Birkeland, Åsta, Skoglund, Ruth Ingrid, Ødemotland, Siv (2017)
 • Pedagogical conditions for ‘play exploration’ in kindergarten

  Ødegaard, Elin Eriksen, Skoglund, Ruth Ingrid (2017)
 • Children`s exploring in social conflicts in play - a question about inclusion or exclusion.

  Skoglund, Ruth Ingrid (2017)
 • When Words don`t work - Practitioner`s Intervention in Children`s Conflicts

  Skoglund, Ruth Ingrid (2016)
 • Intervention in children`s conflicts when words not work either for child or staff.

  Skoglund, Ruth Ingrid (2016)
 • Barnehagepersonalets anerkjennelse i konfliktsituasjoner med barna,rom for subjektivering

  Skoglund, Ruth Ingrid (2015)
 • Professional failure - a source for collective reflection and professional awareness?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2015)
 • Barn og konflikter i barnehagen : sett i lys av Gert Biestas perspektiv på demokrati og pedagogisk virksomhet

  Skoglund, Ruth Ingrid (2015)
 • Anerkjennelse og medvirkning i samarbeid med foreldre

  Skoglund, Ruth Ingrid (2014)
 • Jeg ser deg - anerkjennelsens kompleksitet i pedagogisk virksomhet

  Skoglund, Ruth Ingrid (2014)
 • Danning i barnehagen: Hva kan danningens "mer enn" være?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2014)
 • Skole og utdanning – entusiasme eller dressur?

  Trippestad, Tom Are, Skoglund, Ruth Ingrid, Ubøe, Jan (2014)
 • Sosiale konflikter og demokratisk danning i barnehagen

  Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Barns sosiale konflikter og etisk veileding i barnehagen

  Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Children`s social conflicts and ethical guidance in Norwegian kindergartens

  Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Anerkendelsens kompleksitet i pædagogiske institutioner

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Jeg ser dig - nye perspektiver på anerkendende pædagogik

  Åmot, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2013)
 • Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner

  Åmodt, Ingvild, Skoglund, Ruth Ingrid (2012)
 • Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole

  Skoglund, Ruth Ingrid, Åmodt, Ingvild (2012)
 • Anerkjennende samarbeid mellom barnehage og foreldre - en felles kamp for barnets beste?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2012)
 • Er det rom for danning i barnehage og skole?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2012)
 • Anerkjennende samarbeid mellom barnehage og foreldre. En solidarisk kamp for barnas beste

  Skoglund, Ruth Ingrid (2012)
 • Barns rett til religion

  Skoglund, Ruth Ingrid (2009)
 • Samtaler om å tro eller ikke tro på Gud - eller ingen i KRL-undervisningen

  Skoglund, Ruth Ingrid (2003)
 • Er det rom for barns livsspørsmål og livstolkning i KRL-faget?

  Skoglund, Ruth Ingrid (2002)
 • Barn som aktive informanter: et forsøk på å belyse sentrale ledd i kravet om frivillig, informert samtykke knyttet til barn som aktive informanter

  Skoglund, Ruth Ingrid (1998)