Assistant Professor

Sari Kaarina Lindeman

Field of work

Family Therapy Network perspectives Couples Therapy Gottman Couples Therapy Systemic Supervision Social Work problematic substance use and Mental Health, grief and bereavement

Courses taught

Family therapy

Gottman Couples Therapy

social work

supervision

Substance abuse and mental health

Network perspectives

Next of kin work

self-care

Grief and bereavement

Housing social work

Research areas

Family therapy

Couple’s therapy

Families and substance use issues

bereavement after drug death

interdisciplinary collaboration

Publications

 • ENDkast I «Det skulle jeg ha visst før», reflekterer phd-stipendiat Birthe Møgster og Gunhild Meen saman med Sari Lindeman, om korleis det er å gå frå å jobbe i rustenestene til å forske på sitt eige fagfelt.

  Lindeman, Sari Kaarina (2021)
 • ENDkast I «Gjenklang over landegrenser», episode 5, snakker phd-stipendiat Kristine Berg Titlestad med Sari Lindeman om ein betydningsfull kontakt mellom henne og ein etterlaten far frå USA.

  Lindeman, Sari Kaarina (2021)
 • ENDkast I «På sporet av hjelparar sine erfaringar», episode 3, snakkar phd-stipendiat Hilde -Margit Løseth med Sari Lindeman om END-prosjektet sitt fokus på hjelparane sine erfaringar.

  Lindeman, Sari Kaarina (2021)
 • ENDkast I «Søsterens fortelling», episode 4, snakkar klinisk sosionom og etterlaten søster Hilde Bergesen med Sari Lindeman om korleis søsken kan erfare å være etterlaten etter narkotikadød.

  Lindeman, Sari Kaarina (2021)
 • Exploring long-term recovery in families: an exploration of family recovery narratives.

  Lindeman, Sari Kaarina, Selseng, Lillian Bruland (2021)
 • Show all