Associate Professor

Thomas Owren

Field of work

Social education, individual adaption of health care and support services. Community work, disability, conditions for participation, social justice. Work organizations' ability to include workers with disabilities on an equal basis as others.

Courses taught
 • Social Education
Research areas
 • Informal coercion in public services to persons with intellectual disability
 • Workplace disability inclusion

Publications

 • How may healthcare and social workers contribute to dismantling disabling barriers?

  Owren, Thomas (2022)
 • Terapeutisk lyging i demensomsorg

  Owren, Thomas (2022)
 • Fire utfordringer i arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming der vernepleiere kan bidra

  Owren, Thomas (2022)
 • Kollegaers læringsprosesser overfor ansatte med utviklingshemming

  Owren, Thomas (2022)
 • How may healthcare and social workers contribute to dismantling disabling barriers?

  Owren, Thomas (2022)
 • Vernepleiere er også sosialarbeidere II

  Owren, Thomas (2021)
 • Hvordan tilrettelegge for personer med utviklingshemming på ordinære arbeidsplasser?

  Owren, Thomas (2021)
 • Utviklingshemmede ansatte i ordinære bedrifter - en studie av sju bedrifters inkluderingsarbeid

  Owren, Thomas (2021)
 • Gapet mellom ideologi og praksis

  Owren, Thomas (2020)
 • Arbeidsinkludering: En single-tasking jobb i et multi-tasking miljø

  Owren, Thomas (2020)
 • Innledning

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Å tilrettelegge for opplevelse av sammenheng

  Owren, Thomas, Berge, Ulf (2020)
 • Faglig skjønn i tjenesteyting. Tre struktureringsnivåer

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Inviterende og insisterende praksiser

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Lokal kunnskapsutvikling

  Linde, Sølvi, Owren, Thomas (2020)
 • Oppmerksom tilstedeværelse

  Owren, Thomas (2020)
 • Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming

  Owren, Thomas (2020)
 • Vernepleiefaglig teori og praksis - sosialfaglige perspektiver, 2.utgave

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2020)
 • Nevrodiversitet: å akseptere autistisk annerledeshet

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2019)
 • Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2019)
 • Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer?

  Owren, Thomas (2019)
 • Nine Rules of Engagement: Reflections on Reflexivity

  Owren, Thomas (2019)
 • Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid

  Owren, Thomas, Haugland, Silje (2018)
 • Coping With Work: Redefining relations between work life and society

  Owren, Thomas, Helmersen, Migle (2018)
 • Mellom vilje og valg – en drøfting av tjenesteyternes handlinger og begrunnelser i fire eksempler på insisterende praksis

  Linde, Sølvi, Owren, Thomas (2017)
 • Steiner for brød – igjen?

  Owren, Thomas (2016)
 • Dørmatten og ryddetrangen - tanker om det sedvanliges makt i omsorg på tvers av funksjonsmessige forskjeller

  Owren, Thomas (2015)
 • Et perspektiv på autisme, tilgjengelighet og universell utforming

  Owren, Thomas (2015)
 • «Vi som har intellektuell funksjonsnedsettelse må kjempe hele tiden, bevise at vi klarer saker og ting». Intervju med Ola Larsson og Annika Ronneland i Riksföreningen Grunden

  Owren, Thomas, Owren, Bente (2014)
 • Når ordinære omgivelser hindrer og hemmer: sensoriske vansker hos personer med autismespekterdiagnoser.

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2013)
 • Rupert og brannstiftingen – glimt fra en risikovurdering

  Owren, Thomas (2013)
 • Neurodiversity: accepting autistic difference

  Owren, Thomas, Stenhammer, Trude (2013)
 • Om personalkompetens

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2012)
 • Mangfold og grenser

  Owren, Thomas (2011)
 • Myndiggjøring og kritisk refleksjon

  Owren, Thomas (2011)
 • Spørsmålet om makt

  Owren, Thomas (2011)
 • Lokal kunnskapsutvikling

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • Inviterende og insisterende praksis

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • Sosial helse og funksjon

  Owren, Thomas (2011)
 • Et blikk tilbake

  Owren, Thomas (2011)
 • Vernepleierens arbeidsmodell

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • En faglig handling

  Owren, Thomas (2011)
 • Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming

  Owren, Thomas (2011)
 • Innledning

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • Vernepleiefaglig teori og praksis - sosialfaglige perspektiver

  Owren, Thomas, Linde, Sølvi (2011)
 • Else skal på NAV - om psykisk lidelse og begrepet funksjonshemming

  Owren, Thomas (2011)
 • «Else skal på NAV» : om psykisk lidelse og begrepet funksjonshemming «Else Goes to NAV» : on Mental Illness and the Term Disability

  Owren, Thomas (2010)
 • Studio III : Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

  Owren, Thomas (2010)
 • «Get in Touch!» : en introduksjon til Phoebe Caldwell og metoden Intensive Interaction

  Owren, Thomas (2010)
 • Noen betraktninger om brukerråd, empowerment og samfunnsarbeid : et faglig essay

  Owren, Thomas (2008)
 • Ut over det vanliges tyranni : tre vernepleiefaglige essays

  Owren, Thomas (2008)
 • To år med ART i Arendal

  Owren, Thomas (2007)
 • En autistisk mann, to sjøstøvler, og tre konstruksjoner av risiko : et faglig essay

  Owren, Thomas (2007)
 • Ut over det vanliges tyranni : et faglig essay

  Owren, Thomas (2007)
 • Psykiske lidelser hos mennesker med psykisk utviklingshemning : et atferdsanalytisk skråblikk

  Owren, Thomas, Moldestad, Ørjan (2007)
 • Om grensene mellom håndledelse og dytting

  Owren, Thomas (2007)
 • Struktur og selvbestemmelse : Tilrettelegging av tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming eller autisme

  Owren, Thomas (2004)