Assistant Professor

Annette Johannessen Haugsgjerd

Courses taught
 • Pedagogy and Student Knowledge
 • Counselling
Research areas
 • Reflection and Professional Development in Teacher Education
Research groups

Publications

 • Lærerstudenters arbeid med planlegging av utforskende undervisning i skolen. Erfaringer med bruk av 5E modellen i alle fag.

  Bjelland, Camilla, Haugsgjerd, Annette Johannessen (2021)
 • Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen

  Bjelland, Camilla, Haugsgjerd, Annette Johannessen (2019)
 • Reflective Educators in Teacher Education, posterpresentation -International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI), UiS.

  Bjelland, Camilla, Haugsgjerd, Annette J. (2019)
 • Eigne tankar og slikt- Et eksempel på arbeid med refleksjon og phronesis i lærerutdanningen, Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen. Nordisk kompetens för en inkluderande värld, 2018, Åbo Akademiet, fakultet for pedagogik og velferdsstudier, Vasa, Finland

  Bjelland, Camilla, Haugsgjerd, Annette J. (2018)
 • Utviklingsarbeid. Veiledning. Kurs for administrativt ansatte

  Haugsgjerd, Annette J., Frugård, Kirsti Angvik (2017)
Show all