Høgskulelektor

Annette Johannessen Haugsgjerd

Annette Johannessen Haugsgjerd
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV326D

Arbeids- og kompetanseområde

  • Pedagogikk
  • Veiledning
  • Skikkethet

Faggruppekoordinator for pedagogikk GLU, Stord.

Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk og tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, høgskolepedagogikk og ulike etter - og videreutdanninger innen lærerutdanningene som bl.a. Læringsmiljø og pedagogisk ledelse (LPL). 

Faglige interesser: pedagogisk sosiologi, alternativ opplæring, barns rettigheter, demokrati i utdanning og profesjonsutvikling.

Underviser i

  • Pedagogikk og elevkunnskap (Grunnskolelærerutdanningene)
  • Profesjonsrettet veiledning for praksislærere

Forskar på

  • Refleksjon og profesjonell utvikling i lærerutdanningen

Forskargrupper