Høgskulelektor

Annette Johannessen Haugsgjerd

Arbeids- og kompetanseområde

  • Pedagogikk
  • Veiledning og skikkethet

Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk og tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Jeg har tidligere jobbet som studieveileder og rådgiver. Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, høgskolepedagogikk og ulike etter - og videreutdanninger innen lærerutdanningene som bl.a. Læringsmiljø og pedagogisk ledelse (LPL). 

Faglige interesser: pedagogisk sosiologi, alternativ opplæring (bl.a. hjemmeundervisning/opplæring i hjemmet), barns rettigheter, demokrati i utdanning og profesjonsutvikling.

Underviser i
  • Pedagogikk og elevkunnskap (Grunnskolelærerutdanningene)
  • Profesjonsrettet veiledning for praksislærere
Forskar på
  • Profesjonsutvikling
  • Refleksjon og profesjonell utvikling i lærerutdanningen
Forskargrupper