Akuttsykepleie for eldre; Svikt i vitale funksjoner