Jump to content

PRAKHB6105 Clinical studies with focus on long term ill patients

Course description for academic year 2018/2019

Contents and structure

The course emphasises knowledge and clinical practice in relation to elderly and long-term ill patients in institutions. People with prolonged function failure constitutes a vital aspect of the course. Emphasis will be placed on reflection and knowledge of the quality of life of elderly and long-term ill patients in institutions. In this practical study the student learns about the significance of interaction, on levels pertaining to the individual, institutions and society as a whole, on the development of sound professional practice. In order for the student to pass the practical period, clinical competence is tested as an obligatory assignment. Clinical competence includes both the learning outcome applicable in practical period 6, and is also based on learning outcomes from previous practical periods.

 

Praktisk informasjon

 • Studenten må være forberedt på å gjennomføre praksis i distriktet (praksisplasser HVL studiested Haugesund har avtaler med).
 • Praksissted/student lager turnus på 240 timer, jevnt fordelt over 8 uker.
 • I praksis skal studenten ha fokus på klinisk arbeid i direkte kontakt med pasienter og pårørende.
 • Turnusen godkjennes av lærer og studentansvarlig-/kontaktsykepleier på praksissted i uke 1 eller 2.
 • Studenten skal i størst mulig grad følge kontaktsykepleiers turnus.
 • Studenten skal gå dag, kveld, helg og natt (der det er mulig).
 • Veiledningsgruppe med lærer er obligatorisk og regnes som praksis.
 • For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90% av den planlagte tiden på praksisstedet.
 • Fravær over 10 %, uansett årsak, gir ikke bestått praksis.
 • Studenten oppfordres til kontinuerlig å jobbe inn eventuelt fravær på inntil 10% (fraværsdag 1-3), der det er mulig for praksisstedet.
 • Dersom sykdom eller andre forhold studenten ikke rår over fører til fravær utover 10%, må legeattest (eller annen gyldig dokumentasjon) leveres studieadministrasjonen senest 3 virkedager utover 10 % fravær, for at praksisforsøket ikke skal bli regnet som et forsøk.
 • Fravær på mellom 10% og 20% kan likevel, hvis mulig, arbeides inn i løpet av praksisperioden etter avtale med kontaktsykepleier og lærer fra høgskolen.
 • I særtilfeller kan fravær jobbes inn i inntil én uke etter avsluttet praksisperiode. I slike tilfeller ligger beslutningsmyndighet hos studieleder.
 • Skifte av vakt uten godkjenning fra sykepleier eller lærer regnes som fravær.
 • Studenten har ansvar for å rapportere fravær til avdelingen.
 • Det gjennomføres obligatoriske begynner-, midt- og sluttsamtaler i alle 8 ukers praksisperioder. Midt- og sluttsamtaler gjennomføres med utgangspunkt i AssCE-skjema. Studenten bør merke seg at det forventes forskjellig nivå på sykepleieutøvelsen i forhold til hvor langt studenten er kommet i studiet og hvor mange praksisperioder en har gjennomført.
 • Studenten må få sine obligatoriske oppgaver godkjent av lærer for å få bestått praksisperiode. 
 • Ved ikke bestått/ikke fullført praksis må studenten på ny gjennomføre praksis i sin helhet med tilhørende oppgaver. Dette gjelder uansett årsak for ikke bestått/ikke fullført praksis.
 • For mer informasjon henvises studenten, kontaktsykepleier og studentansvarlig til Læreplan for praktiske studier.

Learning Outcome

Knowledge:

The Student:

 • Has knowledge of appropriate conduct and cooperation with patients and next of kin in nursing homes/institutions.
 • Has knowledge of means to maintain basic needs of patients living in nursing homes/institutions.
 • Has knowledge of different ways to facilitate a therapeutic milieu, including physical surroundings, factors pertaining to contentment and activities.
 • Has knowledge of relevant means of communication, especially communication promoting client participation and interaction with patients and their next of kin.
 • Has knowledge of information, guidance and teaching relevant for the patient and the next of kin.
 • Has knowledge of the nursing process as a method in practising nursing to patients living in nursing homes/institutions.
 • Has knowledge of relevant illnesses and disabilities, of treatment, rehabilitation and relevant nursing.
 • Has knowledge of palliative nursing and alleviating treatment to seriously ill and dying patients and their next of kin.
 • Has knowledge of relevant preparations, examinations, nursing procedures and use of technical utilities.
 • Has knowledge of drugs, effects, side effects and management of drugs.
 • Has knowledge of cooperation, work management and organisation of nursing homes/institutions, and cooperation between the different levels in the health system.
 • Has knowledge of how various factors and interdisciplinary cooperation may contribute to improvement processes and a sound care pathway.
 • Has knowledge of risk factors in relation to patients living in nursing homes/institutions.
 • Has knowledge of current guidelines, regulations and legislation governing this part of the health service.
 • Has knowledge of relevant resources in the local community/municipality - for instance visitation services, volunteer centres, and patient and user organisations.

Skills:

The Student:

 • Uses purposeful communication verbally and non-verbally.
 • Uses relevant principles for information, guidance and instruction with patients, next of kin and other collaborators.
 • Identifies, assesses, prioritises, plans, implements, follows up, reports and documents the need for nursing to patients/users with various disorders. This is carried out in agreement with the patient, the next of kin and other co-workers.
 • Identifies the patient¿s resources and motivates the patient to use as well as strengthen them.
 • Cooperates with patients, next of kin and volunteers and uses their knowledge and resources as contributions in maintaining a meaningful everyday life.
 • Carries out nursing procedures, administers drugs according to current guidelines, and assists in examinations and treatment in a professionally justifiable manner.
 • Is capable of interacting with own occupational group, and is able to cooperate interdisciplinary and interdepartmentally.
 • Prevents complications and attends to the safety of the patient in line with updated knowledge.
 • Attends to the patient¿s autonomy and integrity in accordance with ethical and legal guidelines.
 • Uses knowledge from syllabus, research and development work in the nursing practise.
 • Reflects on own professional practise and modifies it during guidance.

General Competence:

The Student:

 • Demonstrates insight into the significance of communication in promoting trust and establishing a sense of safety in patients and their next of kin.
 • Demonstrates independence, accuracy and a professional justifiable manner of all kinds of nursing, for example through carrying out nursing procedures, management of drugs and through examinations and treatment.
 • Complies with the duty of confidentiality and acts in accordance with professional, ethical and legal guidelines.
 • Demonstrates respect, understanding and charity and takes each person¿s situation and perception seriously, regardless of culture, religion and perception of reality.
 • Demonstrates responsibility for own learning, takes intitivative in learning situations and utilises instruction actively and constructively.
 • Demonstrates an ability to reflect critically on own capability to practise nursing to patients/users in nursing homes/institutions.

Entry requirements

Prerequisites : The student must pass practice 5.

Recommended previous knowledge

All preceding courses.

Teaching methods

Integration of theory and practise, guidance and reflection, teamwork, supervised practical training/student follow-up, demonstrations, written obligatory assignments/work and digital assignments, oral presentation, project work, classmate response, skills training, reflection notes, self evaluation, seminars.

Compulsory learning activities

None.

Assessment

-

Examination support material

-

More about examination support material