Associate Professor

Anne-Grethe Halding

Publications

 • A planned but vulnerable pathway towards self-management following day surgery. Orthopaedic patients'experiences

  Halding, Anne-Grethe, Hovland, Gro, Johansen, Venke Agnes, Eide, Petrin Hege, Kringeland, Tone Åslaug (2020)
 • A vulnerable journey. Patients' lived experiences during and following day-surgery in rural Norway

  Halding, Anne-Grethe, Hovland, Gro, Eide, Petrin Hege, Johansen, Venke A, Kringeland, Tone Åslaug (2019)
 • Samarbeidsforsking for utvikling av brukarbaserte tenester-prosess og nokre resultat

  Halding, Anne-Grethe (2018)
 • COPD transitions in health and self-management: service users’ experiences from everyday life

  Halding, Anne-Grethe, Aarsheim, Evy, ergoterapeut, Dolmen, Nina Marie, brukerrepresentant, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant, Stavøstrand, Sissel, brukerrepresentant, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Forsking med brukarar kan gi forbetra kvalitet på KOLS- tenester

  Halding, Anne-Grethe, Aarsheim, Evy, ergoterapeut, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant, Stavøstrand, Sissel, brukerrepresentant, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Show all