Førsteamanuensis

Anne-Grethe Halding

Arbeids- og kompetanseområde

Sjukepleie og helsefag

Intensivsjukepleie

Pasientopplevingar ved alvorleg og langvarig sjukdom, kronisk lungesjukdom

Samhandling

Brukarmedverknad i forsking og klinikk

Eigenomsorg/self-management

Dagkirurgi

Kvalitative metodar, fenomenologi

Underviser i

  • Samhandling innan helse- og sosialtenestene
  • Brukarmedverknad i klinikk og forsking
  • Ulike perspektiv på helse og sjukdom

Forskar på

  • Pasienterfaringar- kronisk sjukdom og kreft
  • Brukarmedverknad i forsking
  • Sosial støtte
  • Eigenomsorg/ self-management
  • Samhandling i helsetenestene
  • Pasienterfaringar
  • Alvorleg og langvarig sjukdom

Forskargrupper