Førsteamanuensis

Anne-Grethe Halding

Arbeids- og kompetanseområde

Sjukepleie og helsefag

Intensivsjukepleie

Pasientopplevingar ved alvorleg og langvarig sjukdom, kronisk lungesjukdom

Samhandling

Brukarmedverknad i forsking og klinikk

Eigenomsorg/self-management

Dagkirurgi

Kvalitative metodar, fenomenologi

Underviser i

 • Samhandling innan helse- og sosialtenestene
 • Brukarmedverknad i klinikk og forsking
 • Ulike perspektiv på helse og sjukdom

Forskar på

 • Pasienterfaringar- kronisk sjukdom og kreft
 • Brukarmedverknad i forsking
 • Sosial støtte
 • Eigenomsorg/ self-management
 • Samhandling i helsetenestene
 • Pasienterfaringar
 • Alvorleg og langvarig sjukdom

Forskargrupper

Publikasjonar

 • A vulnerable journey. Patients' lived experiences during and following day-surgery in rural Norway

  Halding, Anne-Grethe, Hovland, Gro, Eide, Petrin Hege, Johansen, Venke A, Kringeland, Tone Åslaug (2019)
 • Samarbeidsforsking for utvikling av brukarbaserte tenester-prosess og nokre resultat

  Halding, Anne-Grethe (2018)
 • COPD transitions in health and self-management: service users’ experiences from everyday life

  Halding, Anne-Grethe, Aarsheim, Evy, ergoterapeut, Dolmen, Nina Marie, brukerrepresentant, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant, Stavøstrand, Sissel, brukerrepresentant, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Forsking med brukarar kan gi forbetra kvalitet på KOLS- tenester

  Halding, Anne-Grethe, Aarsheim, Evy, ergoterapeut, Jensen, Aud Jenny, brukerrepresentant, Stavøstrand, Sissel, brukerrepresentant, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Hvordan opplever og erfarer pasienter egenbehandling hjemme etter dagkirurgi

  Halding, Anne-Grethe, Eide, Petrin Hege, Kringeland, Tone Åslaug (2018)
 • Vis alle