Førsteamanuensis

Anne-Grethe Halding

Arbeids- og kompetanseområde

Sjukepleie og helsefag
Intensivsjukepleie
Pasientopplevingar ved alvorleg og langvarig sjukdom
Samhandling
Brukarmedverknad
Eigenomsorg/self-management
Kvalitativ forskning

Underviser i

  • Samhandling innan helse- og sosialtenestene

Forskar på

  • Pasienterfaringar- kronisk sjukdom og kreft
  • Brukarmedverknad i forsking
  • Sosial støtte
  • Eigenomsorg/ self-management
  • Samhandling i helsetenestene
  • Pasienterfaringar
  • Alvorleg og langvarig sjukdom
  • Eigenomsorg/self- management
  • Sosial støtte

Forskargrupper