Publications

 • Children’s experienced and imaginary stories about lunch packs and lunch breaks: Associations and perceptions of school lunch among primary school students in Norway

  Fossgard, Eldbjørg, Wergedahl, Hege, Holthe, Asle (2021)
 • Norwegian Primary School Teachers' Pedagogical Practices for Food and Health Meals and School Lunches

  Veka, Ingfrid, Wergedahl, Hege, Fossgard, Eldbjørg, Holthe, Asle (2021)
 • Children’s Food Choices during Kindergarten Meals

  Wergedahl, Hege, Fossgard, Eldbjørg, Aadland, Eli Kristin, Holthe, Asle (2021)
 • Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapport til Kunnskapsdepartementet, 24. juni 2020.

  By, Inger - Åshild, Holthe, Asle, Lie, Cathrine, Sandven, Jostein, Vestad, Ingeborg Lunde, Birkeland, Ingvild M (2020)
 • Læreplanen og det profesjonelle handlingsrommet til mat- og helselæreren.

  Veka, Ingfrid, Wergedahl, Hege, Holthe, Asle (2020)