Professor

Jeanne Helene Boge

Publications

 • Bleier til vaksne

  (2023)
 • Har nasjonal eksamen auka kompetansen til nyutdanna sjukepleierar?

  (2023)
 • Har nasjonal eksamen i sjukepleie auka kompetansen til nyutdanna sjukepleiarar?

  (2023)
 • Kvifor gjennomfører norske styresmakter ein nasjonal eksamen i naturvitskaplege fag?

  (2023)
 • Kvifor gjennomfører norske styresmakter nasjonal eksamen i bachelor i sjukepleie?

  (2023)
Show all