Assistant Professor

Ketil Langørgen

Publications

  • Veilederutdanning med felles tilbud for lærere i barnehage og grunnskole, Kompetanse for kvalitet.

    Økland, Magli Sofie, Borgen, Siv Kristin Yndestad, Langørgen, Ketil (2021)
  • Støtte og utvikling i jobben som ny lærerutdanner i Norge

    Langørgen, Ketil, Smith, Kari (2018)
  • Profesjonsrettet praksislærerutdanning Informasjon, innspill, samtale og organisering

    Borgen, Siv Kristin Yndestad, Langørgen, Ketil (2017)
  • Show all