Professor

Kjetil Grimastad Lundberg

Publications

 • Small moments or turning points for long-term poor families? Norwegian parents' experiences of having a family coordinator

  Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil (2022)
 • Vendepunkt for langtidsfattige barnefamilier? Opplevelsen av å få familiekoordinator

  Danielsen, Hilde, Lundberg, Kjetil (2022)
 • Familiekoordinering over tid. - Symposium om Nye mønstre - et innovasjons- og forskningsprosjekt.

  (2022)
 • Oppvekst i lavinntekt. Familieperspektiv, barneperspektiv og tjenestene

  (2022)
 • Sosial ulikhet og marginalisering

  (2022)
 • Show all