Publications

 • Nye perspektiv på fleirspråklegheit i skulen: Transspråking & Fleirspråkleg pedagogikk: Kva er det og korleis kan læraren bruka det?

  (2022)
 • Desentralisert kompetanseutvikling: Samarbeid om endra lesepraksis på ein 1-10 skule

  Nordeide, Britt Iren, Berge, Maria Kjosås (2022)
 • Heilskap og samanheng i GLU, frå profesjonsrettleiarar sitt perspektiv.

  (2021)
 • Korleis underviser lærarar minoritetsspråklege ungdommar i kombinasjonsklassar? Seks lærarar sine opplevingar av- og haldningar til bruk av morsmål i opplæringa

  (2021)
 • Undervisning av minoritetsspråkleg ungdom i kombinasjonsklassar i Sogn og Fjordane

  Berge, Maria Kjosås, Bukve, Trude, Vangsnes, Øystein Alexander (2020)