Høgskulelektor

Maria Kjosås Berge

Arbeids- og kompetanseområde

 • Underviser i ulike emne i norsk for grunnskulelærarutdanninga 1-7 og 5-10
 • DeKomp-samarbeid

Underviser i

 • MGUNO102 Norsk på mellomsteget 1: Språk- og tekstkunnskap
 • MGUNO202 Norsk på mellomsteget 2: Litteratur- og tekstkunnskap
 • MGBNO301 Norsk 2, emne 1 - Språk, kultur og litteratur 1
 • MGBNO401 Norsk 2, emne 1 - Språk, kultur og litteratur 2
 • MGUNO301 Norsk på ungdomssteget 1: Historisk perspektiv
 • MGUNO401 Norsk på ungdomssteget 2: Språkmangfald og tekstmangfald
 • NORU801N Norsk 1 del 1: språk- og tekstkunnskap
 • NORU802N Norsk 1, del 2: Litteratur- og tekstkunnskap
 • Ulike DeKomp-samarbeid 

Forskar på

 • Opplæringstilbud for minoritetsspråkleg ungdom 
 • Samlingsbasert 1-7
 • Skuleutvikling - Lesing i alle fag 

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Heilskap og samanheng i GLU, frå profesjonsrettleiarar sitt perspektiv.

  Berge, Maria Kjosås (2021)
 • Korleis underviser lærarar minoritetsspråklege ungdommar i kombinasjonsklassar? Seks lærarar sine opplevingar av- og haldningar til bruk av morsmål i opplæringa

  Berge, Maria Kjosås (2021)
 • Undervisning av minoritetsspråkleg ungdom i kombinasjonsklassar i Sogn og Fjordane

  Berge, Maria Kjosås, Bukve, Trude, Vangsnes, Øystein Alexander (2020)