Høgskulelektor

Maria Kjosås Berge

Arbeids- og kompetanseområde

 • Underviser i ulike emne i norsk for grunnskulelærarutdanninga 1-7 og 5-10
 • DeKomp-samarbeid
Underviser i
 • MGUNO102 Norsk på mellomsteget 1: Språk- og tekstkunnskap
 • MGUNO202 Norsk på mellomsteget 2: Litteratur- og tekstkunnskap
 • MGBNO301 Norsk 2, emne 1 - Språk, kultur og litteratur 1
 • MGBNO401 Norsk 2, emne 1 - Språk, kultur og litteratur 2
 • MGUNO301 Norsk på ungdomssteget 1: Historisk perspektiv
 • MGUNO401 Norsk på ungdomssteget 2: Språkmangfald og tekstmangfald
 • NORU801N Norsk 1 del 1: språk- og tekstkunnskap
 • NORU802N Norsk 1, del 2: Litteratur- og tekstkunnskap
 • Ulike DeKomp-samarbeid 
Forskar på
 • Opplæringstilbud for minoritetsspråkleg ungdom 
 • Samlingsbasert 1-7
 • Skuleutvikling - Lesing i alle fag 
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Norskfaget i møtet mellom grunnskule og vidaregåande opplæring

  Nordeide, Britt Iren, Berge, Maria Kjosås, Bjørhusdal, Eli (2023)
 • Desentralisert kompetanseutvikling: Samarbeid om endra lesepraksis på ein 1-10 skule

  Nordeide, Britt Iren, Berge, Maria Kjosås (2022)
 • Nye perspektiv på fleirspråklegheit i skulen: Transspråking & Fleirspråkleg pedagogikk: Kva er det og korleis kan læraren bruka det?

  Berge, Maria Kjosås (2022)
 • Heilskap og samanheng i GLU, frå profesjonsrettleiarar sitt perspektiv.

  Berge, Maria Kjosås (2021)
 • Korleis underviser lærarar minoritetsspråklege ungdommar i kombinasjonsklassar? Seks lærarar sine opplevingar av- og haldningar til bruk av morsmål i opplæringa

  Berge, Maria Kjosås (2021)
 • Undervisning av minoritetsspråkleg ungdom i kombinasjonsklassar i Sogn og Fjordane

  Berge, Maria Kjosås, Bukve, Trude, Vangsnes, Øystein Alexander (2020)