Publications

 • En økokritisk litteratursamtale om energidilemmaer

  Frøyland, Rikke (2023)
 • Klimafiksjonens dialoger: Energi- og bærekraftdilemmaer i romanene Anna og Blå

  Frøyland, Rikke (2023)
 • "Møllene er kanskje ikke så fine". Vindkraftdilemmaer og danningsideal i Grønne Greier (2018).

  Frøyland, Rikke (2022)
 • «VISS DU HAR RETT, SÅ ER DET JO EIGENTLEG GANSKE FÆLT» Læresamtaler i to dystopiske ungdomsromaner

  Frøyland, Rikke (2019)
 • Valg av litterære tekster og sanger i barnehagen

  Frøyland, Rikke (2018)
Show all