Publications

 • Klimafiksjonens dialoger Energi- og bærekraftdilemmaer i romanene Anna og Blå

  (2023)
 • "Møllene er kanskje ikke så fine". Vindkraftdilemmaer og danningsideal i Grønne Greier (2018).

  (2022)
 • «VISS DU HAR RETT, SÅ ER DET JO EIGENTLEG GANSKE FÆLT» Læresamtaler i to dystopiske ungdomsromaner

  (2019)
 • Valg av litterære tekster og sanger i barnehagen

  (2018)
 • Tro, tvil og ærlighet. Kristen oppvekst i to selvbiografiske tegneserieromaner

  (2014)
Show all