Arbeids- og kompetanseområde

Har erfaring fra undervisning i norsk i GLU 1-7 og BLU.

Kompetanseområder: barne-og ungdomslitteratur, tegneserier/tegneserieromaner, pedagogiske tekster. Har erfaring som lærer i barneskole og barnehage. Mastergrad i barne- og ungdomslitteratur Mastergrad i pedaogogiske tekster

Forskar på
 • Økokritiske dialoger
 • Tegneserier for barn og unge
 • Klimaromaner
Forskargrupper

Publikasjonar

 • En økokritisk litteratursamtale om energidilemmaer

  (2023)
 • Klimafiksjonens dialoger: Energi- og bærekraftdilemmaer i romanene Anna og Blå

  (2023)
 • "Møllene er kanskje ikke så fine". Vindkraftdilemmaer og danningsideal i Grønne Greier (2018).

  (2022)
 • «VISS DU HAR RETT, SÅ ER DET JO EIGENTLEG GANSKE FÆLT» Læresamtaler i to dystopiske ungdomsromaner

  (2019)
 • Valg av litterære tekster og sanger i barnehagen

  (2018)
 • Tro, tvil og ærlighet. Kristen oppvekst i to selvbiografiske tegneserieromaner

  (2014)
 • Det andre. Identitet, oppvekst og ungdomstid i fire tegneserieromaner. Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur.

  (2013)
 • Det andre. Identitet, oppvekst og ungdomstid i fire tegneserieromaner. Presentasjon av masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur

  (2013)
 • Tradisjon og fornying i to kunstnerbiografier for ungdom

  (2013)
 • Fremstillinger av kjønn. Hvordan fremstilles kjønn i tre KRL-bøker for 4. trinn? Masteroppgave i pedagogiske tekster.

  (2008)