Publications

IMPECT Project period: 08.2021 to 06.2025

Publications

Sara Karim (2022). Transnasjonal identitet og transspråkinghos unge tilbakeflyttere. NOA (2022).

Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Språkprøver som portvoktere for mennesker på flukt. Feministisk tidsskrift, 2022(3): 22-27

Cecilie Hamnes Carlsen and Lorenzo Rocca. (2022). Language test activism. Language Policy (2022). 

Karen Geertsema, Kees Groenendijk, Carolus Grütters, Tesseltje de Lange, Paul Minderhoud, Ricky van Oers, Ralph Severijns, Tineke Strik, Ashley Terlouw & Karin Swaan. (2022). Migratie in regeerakkoord Rutte 4 ontrafeld. Anere toon, nog geen nieuwe muziek. Asiel & Migrantenrecht 2022(2): 63-69. 

Edit Bugge. (2021). Talemål, identitet og tilhørighet. Sosiolingvistiske perspektiv på språkanalyse for beskyttelse og språkprøver for opphold og statsborgerskap. Målbryting 12 (2021): 25-42

Kees Groenendijk, Betty de Hart & Ricky van Oers. (2021). Lessen van 25 jaar inburgering in Nederland. Nederlands Juristenblad. AFL. 33

Cecilie Hamnes Carlsen & Lorenzo Rocca (2021). Language Test Misuse, Language Assessment Quarterly

Ricky van Oers (2021). Kroniek inburgering. Asiel & Migrantenrecht 2021(2): 96-106

Cecilie Hamnes Carlsen & Edit Bugge (2021). Språkkrav for statsborgerskap og hvordan de begrunnes. In M. Monsen & V. Pájaro (eds.): Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Conference presentations

Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Critical language testing in the larger landscape of critical theory. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 2022 

Lorenzo Rocca (2022). The IMPECT Survey: first outcomes. A case study related to the Italian respondents. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022  

Marte Nordanger (2022). Resistance and professionality in teachers’ narratives in Norway and Denmark. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Live Grinden (2022). Lessons from conducting interviews with LESLLA learners. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Sara Karim (2022). Kurdish low-literate migrants in Scandinavia - excerpts from interviews. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Terje Hellesen (2022). Accountability and exclusion – a rhetorical reading of the Norwegian KoS-curriculum. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Ricky van Oers (2022). Reintroducing Integration Obligations for Turkish family migrants in the Netherlands: Solving or creating a crisis? IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022  

Bart Deygers (2022). Migration policies as a global competition for “talent” (and the absence of low-literate migrants). IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Cecilie Hamnes Carlsen (2022) Presentation of the IMPECT project – some preliminary results. Presentation for the Evaulation and Assessment (EnA) research group. Faculty of Education and International studies. Oslo Met. Evaluation and Assessment (EnA) - OsloMet  24. August 2022

Edit Bugge & Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Low-literate migrants and the consequences of language and KoS requirements for citizenship, EUSA 2022, Miami, 19.–21.5.2022

Live Grinden (2022). «Kva er eit menneske utan framtida?» En undersøkelse av konsekvenser av språkkrav ved søknad til statsborgerskap for LESLLA-innlærere. Den niende forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Høgskolen i Østfold, 3. – 4. February 2022

Cecilie H. Carlsen & Edit Bugge (2022). Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests (IMPECT). Den niende forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Høgskolen i Østfold, 3. – 4. February 2022

Cecilie Hamnes Carlsen. (2021). Språkprøver for innvandrere – språksyn, bruk og konsekvenser. Plenarforedrag på MONS19, Tromsø. [utsatt til 2022 pga Covid19].

Marte Nordanger. (2021). Statsborgerskap og migrasjonstester i Europa og Norge. Et postdoktorprosjekt om innlærere og læreres opplevelser med språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap. Presentasjon for forskergruppa Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster, Elverum 4. november 2021.

Marte Nordanger (2021). Migration and citizenship tests in language learning: Teachers’ and learners’ perceptions. SpINN Språkforskning innafor (Internkonferanse, Høgskolen i Innlandet), 15. September 2021

Ricky van Oers. (2021). Deserving citizenship – reasons for introduction and consequences of citizenship tests. Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4. September 2021

Bart Deygers. (2021). The impact of human rights on language testing practices. Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4. September 2021

Lorenzo Rocca. (2021). LASLLIAM – a new tool for teachers of low-literate learners. Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4. September 2021

Live Grinden (2021). Methodological and Ethical Questions and Suggestions When Recruiting LESLLA to Research, LESLLA 2021 Virtual Symposium. 11-12 August 2021

Ricky van Oers (2021). Changing perspectives of the Dutch government regarding the integration of Turkish marriage migrants: Dutch integration law and policy and its implications for Turkish family migrant households. Family Migration in Times of crisis,  15 June 2021 (organised by the Marriage and Migration Network and RUNOMI)

Cecilie Hamnes Carlsen (2021). Participation in the panel Future proofing language tests for migration purposes. Subtheme: Consequences and validation. Hosted by British Council/University of Reading

Cecilie Hamnes Carlsen. (2021). Social justice and structural racism: The role of language, language tests and language testers. Alte international digital symposium: Safeguarding the Future of Multilingual Assessment in the Covid World. 28-30 April 2021

Invited lectures and seminar presentations

Eva Ersbøll (2022). Unattainable language and knowledge requirements may counteract integration and interfere with human rights principles! IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22 

Tommaso Milani (2022). Language requirements and citizenship in Sweden – changing consensus. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22 

Jeanne Kurvers (2022). The impact of (non-)literacy on cognitive inequality. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22   

Elana Shohamy (2022). Critical language testing. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22  

Laura Schildt (2022). Language Testers as Agents of Change: Influencing policy and developing language tests for migration. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22 

Sara Goodman (2022). Citizenship requirements in Europe. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22 

Marieke Vanbuel (2022). The effectiveness of second language courses for LESLLA learners. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 22 

Louis Royce Botha (2022). Considerations of agency and ethics in the research process. HVL, 21.6.22.

Laura Anne Schildt (2022). High-stakes language tests, migration and ethical codes. HVL, 28.3.22.

Kari Anne Drangsland (2021). Temporary protection as a durable solution. The “return turn” in European asylum policies?. Møte, 4.11.21.

Ida Hummel Vøllo (2021). Om statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven. HVL, 11.11.21.

Terje Einarsen (2021). Statsborger- og utlendinglovgivningen. HVL, 5.10.21.

Elana Shohamy (2021). Critical language testing & test ethics.  Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4.9.21.

Jeanne Kurvers (2021). Low-literate learners and L2-learning. Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4.9.21.

Tim McNamara (2021). Citizenship testing, justice and validity. Kick off seminar, Solstrand, 3.9.21 

Media contribution and dissemination by project members

Kaatje Dalderop & Live Grinden (2022). New Blog: Motivation. Dörnyei’s L2 Motivational Self System & LESLLA learners. LESLLA organization. (14.10.2022).

Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Språkprøver som portvoktere for mennesker på flukt. Feministisk tidsskrift, 2022(3): 22–27 

Ricky van Oers (2022). The life in the UK test. Oral and written evidence. UK parliament, Justice and Home Affairs Committee.

Cecilie Hamnes Carlsen & Edit Bugge (2022). The life in the UK test. Written evidence. UK parliament, Justice and Home Affairs Committee. 

Ricky van Oers (2022). Nooit echt Nederlander (Never really Dutch, elderly asylum seekers giving up their wish to become Dutch because of the requirement to pass the naturalisation test). (Radio 1, VPRO, 9 April 2022) 

Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Urimelige norskkrav kan stenge døren til arbeidslivet (aftenposten.no). Kronikk, 17.4.2022

Cecilie Hamnes Carlsen and Kari Anne K. Drangsland (2022).  Language tests as gatekeepers to residency and democratic rights by Refugee law and refugee lives. Refugee law and refugee lives, a podcast by CMI

Ricky van Oers (2021): Civic integration: a second chance for missed opportunities | Radboud Recharge. (27.12.2021)

Cecilie Hamnes Carlsen and Terje Einarsen in Dagsavisen: Bedre integrering (11.20.2021)

Edit Bugge and Live Grinden interviewed in Språksnakk (NRK P2) (30.5.2021) 

Ricky van Oers in Volkskrant: Hogere inburgeringseis vergroot sociale ongelijkheid en maakt van degenen die niet kunnen naturaliseren ‘tweederangs burgers’ (3.2.2021)

Ricky van Oers interviewed in The Economist: How to design language tests for citizenship - and how not to (30.1.2021)