Publikasjoner

Project period: 08. 2021 to 06. 2025

Publications

Anna Mouti and Lorenzo Rocca (2023). Linguistic Integration of Adult Migrants in Greece and Italy: Language Requirements and Learning Opportunities in L2 Greek and L2 Italian. Social Sciences 12: 668. 

Cecilie Hamnes Carlsen, Bart Deygers, Lorenzo Rocca, L. & van Oers, R. (2023). The consequences of migration tests on low-literate adult migrants - a survey of teacher opinions in 20 European countries.  AERA Online Paper Repository. AERA Online Paper Repository

Cecilie Hamnes Carlsen, Lorenzo Rocca  & Joe Sheils (2023). Education for Integration: The Case of Adult Migrants. In Byram, M, Fleming, M. and Sheils, J. (Eds.). QUALITY AND EQUITY IN EDUCATION A Practical Guide to the Council of Europe Vision of Education for Plurilingual, Intercultural and Democratic Citizenship. Springer.

Sara Karim (2023). Identity and Belonging in the Transnational World. Centre Francais de Reserche sur l’Irak (CFRI)

Live Grinden (2023). På hvilken måte er motivasjonsteorien L2MSS relevant for LESLLA-innlærere? In Bugge & Carlsen (eds). Norsk som andrespråk - Voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Cecilie Hamnes Carlsen & Hasti Hamidi (2023). Språklig rasialisering – språk og språkkravs rolle i strukturell rasisme. In Bugge & Carlsen (eds). Norsk som andrespråk - Voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Johanne Barth Telle & Edit Bugge (2023). Ulike kapitalformer hos deltakere i norskopplæring og arbeidsliv. In Bugge & Carlsen (eds). Norsk som andrespråk - Voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Marte Nordanger, Cecilie Hamnes Carlsen & Edit Bugge (2023). Forskning på samtidig andrespråks- og litterasitetstilegnelse hos voksne. En sonderende oversikt over LESLLA-nettverkets konferansepublikasjoner. In Bugge & Carlsen (eds). Norsk som andrespråk - Voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Edit Bugge & Cecilie Hamnes Carlsen, red. (2023). Norsk som andrespråk - Voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Sara Karim (2022). Transnasjonal identitet og transspråkinghos unge tilbakeflyttere. NOA (2022).

Karen Geertsema, Kees Groenendijk, Carolus Grütters, Tesseltje de Lange, Paul Minderhoud, Ricky van Oers, Ralph Severijns, Tineke Strik, Ashley Terlouw & Karin Zwaan. (2022). Migratie in regeerakkoord Rutte 4 ontrafeld. Andere toon, nog geen nieuwe muziek. Asiel & Migrantenrecht2022(2): 63–69. 

Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Språkprøver som portvoktere for mennesker på flukt. FeTT Feministisk tidsskrift (temanummer om flukt), 2022(3): 22-27

Cecilie Hamnes Carlsen and Lorenzo Rocca (2022). Language test activism. Language Policy (2022). 

Ricky van Oers (2021) Deserving citizenship in Germany and the Netherlands. Citizenship tests in liberal democracies, Ethnicities 21 (2), 271-287.

Edit Bugge (2021). Talemål, identitet og tilhørighet. Sosiolingvistiske perspektiv på språkanalyse for beskyttelse og språkprøver for opphold og statsborgerskap. Målbryting 12: 25-42

Kees Groenendijk, Betty de Hart & Ricky van Oers (2021). Lessen van 25 jaar inburgering in Nederland. Nederlands Juristenblad. AFL. 33

Cecilie Hamnes Carlsen & Lorenzo Rocca (2021). Language Test Misuse, Language Assessment Quarterly

Ricky van Oers (2021). Kroniek inburgering. Asiel & Migrantenrecht 2021(2): 96-106

Cecilie Hamnes Carlsen & Edit Bugge (2021). Språkkrav for statsborgerskap og hvordan de begrunnes. In M. Monsen & V. Pájaro (eds.): Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Conference presentations

Carlsen, Cecilie H. & Lorenzo Rocca (2023). Language Policy Index for Migrants (LAPIM) - digital event. Joint EALTA and ALTE event on Migration. October 18th 2023.

Carlsen, Cecilie H. (2023). IMPECT. Invited lecture. Nordisk ALTE-møte, Stockholm university, 21. September 2023.

Carlsen, Cecilie H. (2023). MS18 – bakgrunn, utvikling, validering. Invited lecture. Nordisk ALTE-møte, Stockholms universitet, Stockholm university, 21. September 2023.

Carlsen, Cecilie H. (2023). Språkkrav for integrering – bruk og misbruk av språkprøver. Invited lecture. Högre seminariet i nordiska språk, Stockholms universitet, 20. September 2023.

Grinden, Live (2023). Performing research with LESLLA learners. Presentation given at the LESLLA symposium, Barcelona, September 7th to 8th, 2023.

Hellesen, Terje (2023). A biopolitics of the other: Representations of LESLLA learners in policy. Presentation given at the LESLLA symposium, Barcelona, September 7th to 8th, 2023.

Grinden, Live (2023). Language requirement for citizenship to promote language learning. Presentation given at the LESLLA symposium, Barcelona, September 7th to 8th, 2023.

Carlsen, Cecilie H. & Rocca, Lorenzo (2023). Language requirements and learning opportunities for adult LESLLA migrants – the development of a language policy index. Presentation given at the LESLLA symposium, Barcelona, September 7th to 8th, 2023.

Bugge, Edit & Carlsen, Cecilie H. (2023). Trends and gaps in LESLLA research. A scoping review of the LESLLA network’s conference publications in light of the DFG framework. Presentation given at the LESLLA symposium, Barcelona, September 7th to 8th, 2023.

Bugge, Edit, Sara Wallace Goodman, & Marte Nordanger, (2023). Do Introduction Programs Encourage Integration? Low-literate Refugee Experiences in Norway. The 29th International Conference for Europeanists (CES), University of Iceland, Reykjavik, (27.-29. June 2023)

Carlsen, Cecilie. H. (2023). From multilingual KoS assessment to implicit language testing. EALTA (European Association of Language Testing and Assessment) 19th conference, Helsinki 13-18 June, 2023. (Part of symposium: Multilingualism, policy, assessment practice – policy and implementation).

Karim, Sara (2023). Kurdiske migranter med lav skriftkyndighet i Norge og Danmark: Tilhørighet og investering i språklæring. Den tiende nasjonale forskningskonferansen i norsk som andrespråk (NOA 10), Høgskulen i Volda (24.-25.mai 2023)

Nordanger, Marte. (2023). «Acts of citizenship»: Lærere i voksenopplæringen i Norge og Danmarks narrativer om motstand og profesjonalitet, Den tiende nasjonale forskningskonferansen i norsk som andrespråk (NOA 10), Høgskulen i Volda (24.-25.mai 2023)

Nordanger, Marte & Edit Bugge. (2023). “Jeg kan ikke si til andre at jeg bodde her i Norge i seks år.” Narrativer om liminalitet og språklæring blant innlærere med lite skolegang. Den tiende nasjonale forskningskonferansen i norsk som andrespråk (NOA 10), Høgskulen i Volda (24.-25.mai 2023).

Carlsen, C. H. (2023). Taking action to prevent test misuse. ALTE 8th International Conference, April 26-28 2023, Madrid (Part of LAMI Forum: Language testers’ advocacy within the migration context).

Khan, Kamran (2023). Citizenship test exemptions around Spanish and Catalan. ALTE 8th International Conference, April 26-28 2023, Madrid (Part of Social Justice Forum). 

Bugge, Edit, Marte Nordanger & Sara Karim. (2023). Migration tests and low literate learners. Preliminary outcomes from the IMPECT project. The 8th international ALTE conference, Madrid (26.-28. april 2023)

Carlsen, C. H. (2023). Social Justice – barriers & opportunities. ALTE 8th International Conference, April 26-28 2023, Madrid (Part of Social Justice Forum).

Carlsen, C. H., Deygers, B., Rocca, L. & van Oers, R. (2023). The consequences of migration tests on low-literate adult migrants - a survey of teacher opinions in 20 European countries. AERA (American Educational Research Association) 2023 Annual Meeting. Philadelphia, April 13-16, 2023 (digital presentation).

Bugge, Edit . Carlsen, C. H. & Nordanger, M. (2023). Presentation of the IMPECT project. HK-dir, department for the development of the test of Norwegian for adult migrants, Bergen.

Haugen, Kaja & Carlsen, Cecilie. H. (2023). Lesing og metaspråklig bevissthet. Voksne innlærere med lite skolegang. (Reading and metalinguistic awareness. Adult learners with little prior schooling.) Bergen læringssenter, grunnskolen for voksne. 9. mars 2023

Carlsen, Cecilie. H. (2023). Testetikk og kritisk språktesting – nasjonale prøver som eksempel. (Test ethics and critical language testing – the national tests as an example). 20-years Jubilee of the National Tests, University of Bergen, 20.01.23

Carlsen, Cecilie. H. (2023). Language requirements for residence and citizenship and the consequences for low-literate adult migrants. Preliminary results from the IMPECT project. Adult Acquisition of literacy in a second language. International Research Perspectives. International Online Lecture Series, January 10th 2023.

Carlsen, Cecilie. H. (2022). Språkprøver for innvandrere – språksyn, bruk og konsekvenser. MONS (Møte om norsk språk) (Meeting about Norwegian langauge). Tromsø 23rd November 2022. 

Carlsen, Cecilie Hamnes (2022). Critical language testing in the larger landscape of critical theory. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 2022 

Rocca, Lorenzo (2022). The IMPECT Survey: first outcomes. A case study related to the Italian respondents. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022  

Nordanger, Marte (2022). Resistance and professionality in teachers’ narratives in Norway and Denmark. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Grinden, Live (2022). Lessons from conducting interviews with LESLLA learners. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Karim, Sara (2022). Kurdish low-literate migrants in Scandinavia - excerpts from interviews. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Hellesen, Terje (2022). Accountability and exclusion – a rhetorical reading of the Norwegian KoS-curriculum. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Grinden, Live. (2022) Higher education solutions for global change. Recruiting low-literate immigrants to a research project - lessons from Norway. SANORD

Oers, Ricky van (2022). Reintroducing Integration Obligations for Turkish family migrants in the Netherlands: Solving or creating a crisis? IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022  

Deygers, Bart (2022). Migration policies as a global competition for “talent” (and the absence of low-literate migrants). IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 2022 

Carlsen, Cecilie Hamnes (2022) Presentation of the IMPECT project – some preliminary results. Presentation for the Evaulation and Assessment (EnA) research group. Faculty of Education and International studies. Oslo Met. Evaluation and Assessment (EnA) - OsloMet  24. August 2022

Bugge, Edit & Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Low-literate migrants and the consequences of language and KoS requirements for citizenship, EUSA 2022, Miami, 19.–21.5.2022

Grinden, Live (2022). «Kva er eit menneske utan framtida?» En undersøkelse av konsekvenser av språkkrav ved søknad til statsborgerskap for LESLLA-innlærere. Den niende forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Høgskolen i Østfold, 3. – 4. February 2022

Carlsen, Cecilie H. & Edit Bugge (2022). Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests (IMPECT). Den niende forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Høgskolen i Østfold, 3. – 4. February 2022

Nordanger, Marte (2021). Statsborgerskap og migrasjonstester i Europa og Norge. Et postdoktorprosjekt om innlærere og læreres opplevelser med språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap. Presentasjon for forskergruppa Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster, Elverum 4. november 2021.

Nordanger, Marte (2021). Migration and citizenship tests in language learning: Teachers’ and learners’ perceptions. SpINN Språkforskning innafor (Internkonferanse, Høgskolen i Innlandet), 15. September 2021

Oers, Ricky van (2021). Deserving citizenship – reasons for introduction and consequences of citizenship tests. Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4. September 2021

Deygers, Bart (2021). The impact of human rights on language testing practices. Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4. September 2021

Rocca, Lorenzo (2021). LASLLIAM – a new tool for teachers of low-literate learners. Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4. September 2021

Grinden, Live (2021). Methodological and Ethical Questions and Suggestions When Recruiting LESLLA to Research, LESLLA 2021 Virtual Symposium. 11-12 August 2021

Oers, Ricky van (2021). Changing perspectives of the Dutch government regarding the integration of Turkish marriage migrants: Dutch integration law and policy and its implications for Turkish family migrant households. Family Migration in Times of crisis,  15 June 2021 (organised by the Marriage and Migration Network and RUNOMI)

Carlsen, Cecilie Hamnes (2021). Participation in the panel Future proofing language tests for migration purposes. Subtheme: Consequences and validation. Hosted by British Council/University of Reading

Carlsen, Cecilie Hamnes. (2021). Social justice and structural racism: The role of language, language tests and language testers. Alte international digital symposium: Safeguarding the Future of Multilingual Assessment in the Covid World. 28-30 April 2021

Invited lectures and seminar presentations

Khan, Kamran (2023). Language and securisitation. The multilingual workplace and multilingual society (co-hosted by IMPECT/HVL and NHH), 4-6 September 2023. 

Eva Ersbøll (2022). Unattainable language and knowledge requirements may counteract integration and interfere with human rights principles! IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22 

Tommaso Milani (2022). Language requirements and citizenship in Sweden – changing consensus. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22 

Jeanne Kurvers (2022). The impact of (non-)literacy on cognitive inequality. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22   

Elana Shohamy (2022). Critical language testing. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22  

Laura Schildt (2022). Language Testers as Agents of Change: Influencing policy and developing language tests for migration. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22 

Sara Goodman (2022). Citizenship requirements in Europe. IMPECT seminar, Copenhagen 24. October 22 

Marieke Vanbuel (2022). The effectiveness of second language courses for LESLLA learners. IMPECT seminar, Copenhagen 25. October 22 

Louis Royce Botha (2022). Considerations of agency and ethics in the research process. HVL, 21.6.22.

Laura Anne Schildt (2022). High-stakes language tests, migration and ethical codes. HVL, 28.3.22.

Kari Anne Drangsland (2021). Temporary protection as a durable solution. The “return turn” in European asylum policies?. Møte, 4.11.21.

Ida Hummel Vøllo (2021). Om statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven. HVL, 11.11.21.

Terje Einarsen (2021). Statsborger- og utlendinglovgivningen. HVL, 5.10.21.

Elana Shohamy (2021). Critical language testing & test ethics.  Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4.9.21.

Jeanne Kurvers (2021). Low-literate learners and L2-learning. Migration tests and low-literate adult learners, HVL, 4.9.21.

Tim McNamara (2021). Citizenship testing, justice and validity. Kick off seminar, Solstrand, 3.9.21 

Media contribution and dissemination by project members

Edit Bugge (2023). Litterasitet. Presentation for Møre & Romsdal voksenopplæring, 24.-25. October 2023.  

Oers, R. van, B. de Hart & C. Groenendijk (2023), Inburgeringswet zadelt nieuwkomer met hoge schuld op. Trouw, 31 januari 2023 (Opinion article)

Kaatje Dalderop, Live Grinden, Terje Hellesen, Hanneloore Loft, Cosima Lemke, Louise Sheppard & Theresa Wall (2023). New Blog: integration policies — Literacy Education and Second Language Learning for Adults  LESLLA organization. (01.06.2023).

Sara Karim (2023) Au Kurdistan irakien, les jeunes rêvent de l’Europe et prennent la route de l’exil. Interview in Le Soir

Kaatje Dalderop & Live Grinden (2022). New Blog: Motivation. Dörnyei’s L2 Motivational Self System & LESLLA learners. LESLLA organization. (14.10.2022).

Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Språkprøver som portvoktere for mennesker på flukt. FeTT-Feministisk tidsskrift (temanummer om flukt), 2022(3): 22–27 

Ricky van Oers (2022). The life in the UK test. Oral and written evidence. UK parliament, Justice and Home Affairs Committee.

Cecilie Hamnes Carlsen & Edit Bugge (2022). The life in the UK test. Written evidence. UK parliament, Justice and Home Affairs Committee. 

Ricky van Oers (2022). Nooit echt Nederlander (Never really Dutch, elderly asylum seekers giving up their wish to become Dutch because of the requirement to pass the naturalisation test). (Radio 1, VPRO, 9 April 2022) 

Cecilie Hamnes Carlsen (2022). Urimelige norskkrav kan stenge døren til arbeidslivet (aftenposten.no). Kronikk, 17.4.2022

Cecilie Hamnes Carlsen and Kari Anne K. Drangsland (2022).  Language tests as gatekeepers to residency and democratic rights by Refugee law and refugee lives. Refugee law and refugee lives, a podcast by CMI

Ricky van Oers (2021): Civic integration: a second chance for missed opportunities | Radboud Recharge. (27.12.2021)

Cecilie Hamnes Carlsen and Terje Einarsen in Dagsavisen: Bedre integrering (11.20.2021)

Edit Bugge and Live Grinden interviewed in Språksnakk (NRK P2) (30.5.2021) 

Ricky van Oers in Volkskrant: Hogere inburgeringseis vergroot sociale ongelijkheid en maakt van degenen die niet kunnen naturaliseren ‘tweederangs burgers’ (3.2.2021)

Ricky van Oers interviewed in The Economist: How to design language tests for citizenship - and how not to (30.1.2021)

Awards

Carlsen, C. H. (2023) Likestillings-, inkluderings- og mangfaldsprisen 2023. Høgskulen på Vestlandet.