Publications

 • Akademisk lunsj: Romanens død?

  Grande, Per Bjørnar (2022)
 • Kristendommen innebar en vesentlig verdimessig snuoperasjon gjennom å etablere en ny verdensorden

  Grande, Per Bjørnar (2022)
 • Romanens død

  Grande, Per Bjørnar (2022)
 • Bruken av lærebøker i KRLE

  Frydenlund, Silje, Grande, Per Bjørnar, Skrefsrud, Thor Andre (2021)
 • Fungerer syndebukker i vår tid?

  Grande, Per Bjørnar (2021)