Arbeids- og kompetanseområde

Per Bjørnar Grande (pbg@hvl.no) er dosent i Religion, livssyn og etikk på Institutt for pedagogikk, samfunnsfag og religion ved Høgskolen på Vestlandet. Spesialfeltet mitt er religionsfilosofi, religionsantropologi og litterær analyse.
Jeg underviser i følgende emner:
Verdensreligionene
Livssyn
Filosofiens historie
Det gamle testamente
Det nye testamente
Troslære

Etikk 

Religionsdidaktikk

 

Innfallsport til undervisning:

Innenfor undervisningen har jeg to kjepphester:
Den ene er å gå opp skisporene flere ganger og den andre er å forelese slik at
studentene alltid føler at de blir spurt - slik at de holdes på alerten.

Jeg har utgitt åtte fagbøker:

Antropologisk troslære HSF 7/93

Etterligningens dilemma. HSF-rapport 7/95

Sentrale livssyn, Gyldendal Akademisk, 2004

Kristendommen. En innføring, Gyldendal Akademisk, 2005

Den ortodokse kirke. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009

Mimesis and Desire. An Analysis of the Religious Nature of Mimesis in the Work of René Girard, Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2009

Utviklingsoptimisme, Oslo: Vidarforlaget, 2015

Desire: Flaubert, Proust, Fitzgerald, Miller, Lana Del Rey, Michigan State University Press,

2020

Jeg har publisert 44 artikler i norske og internasjonale tidsskrifter.

Blant annet:

"Is competition negative for learning? Imitation, learning, competition and innovation: a Girardian perspective", Vol 6, Nos 3-4, 2020. International Journal of Innovation in Education

https://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijiie&year=2020&vol=6&issue=3/4

 

"Lovleg – fra venn til uvenn til bestevenn. En filosofisk

analyse" i boka: Hugaas/Kallestad (red.). Oppvekst

og livstolkning: Flerfaglige blikk på barns og unges eksistens, fellesskap og

fortellinger, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2020. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/107"Girard’s Optimism". https://forumphilosophicum.ignatianum.edu.pl/3716-2502-20.html i Forum Philosophicum. International Journal of Philosophy 25/2,  Fall 2020 https://forumphilosophicum.ignatianum.edu.pl/3708-2502.html

 

"Proustian Desire", Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture, Vol 18, 2011, Michigan State University Press

"Desire in the Great Gatsby", Anthropoetics.ucla.edu. Journal of Generative Anthropology 

http://anthropoetics.ucla.edu/ap2101/2101grande/

"Desire in Madame Bovary", Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture, Vol. 23, 2016, Michigan State University Press.

Ellers har jeg publisert over 70 kronikker og anmeldelser omkring religion, kunst og litteratur.

Har også publisert en roman, kalt Veiene (Kapabel forlag, 2009) og noveller i Signaler 94 og Vinduet 3/94.

Ifølge Acedemia.edu med sine over 52 millioner lesere, var jeg i november 2019 blant de 3% mest leste. Jeg har vært medlem av Norsk Faglitterære Forfatterforening (NFF) siden august 1994 og Norsk Forfattersentrum (skjønnlitteratur) siden august 2011. Jeg sitter i styret for Selskapet til vitenskapens fremme. I perioden 2000-2007 var jeg valgt medlem av The Advisory Board of Colloquium on Violence & Religion (http://violenceandreligion.com/), en forskergruppe som jobber med de mimetiske teoriene til den franske tenkeren René Girard. Jeg er også grunnlegger av websiden www.girardstudies.com.

 

Underviser i

 • Allmennlærerutdanningen
 • Teacher education
 • Pedagogikk og elevkunnskap

Forskar på

 • Etterligning (imitasjon)
 • René Girard
 • Forholdet mellom religion og skjønnlitteratur
 • Proust
 • Lærebøker
 • Konkurranse i skolen
 • Bibeltekster
 • Norrøn religion i skolen
 • Myter
 • Begjær

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Akademisk lunsj: Romanens død?

  Grande, Per Bjørnar (2022)
 • Romanens død

  Grande, Per Bjørnar (2022)
 • Bruken av lærebøker i KRLE

  Frydenlund, Silje, Grande, Per Bjørnar, Skrefsrud, Thor Andre (2021)
 • Fungerer syndebukker i vår tid?

  Grande, Per Bjørnar (2021)
 • Imitation and the Transcendent

  Grande, Per Bjørnar (2021)