Associate Professor

Sigrid Bøyum

Publications

 • Barnehagelæreres erfaringer med samarbeid med foreldre med polsk bakgrunn

  Bøyum, Sigrid, Gangstad, Kristin Rostad (2021)
 • Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd

  Bøyum, Sigrid, Hofslundsengen, Hilde Christine (2021)
 • Interkulturell kompetanseutvikling - ein studie om leiing av barnehagepersonalet som lærer å lære om foreldresamarbeid

  Sønsthagen, Anne Grethe, Bøyum, Sigrid (2021)
 • Betydningen av språkmiljøet hjemme for barnehagebarns andrespråklæring

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Bøyum, Sigrid, Haukedal, Kjersti Sandnes (2020)
 • Kindergarten collaborating with local communities and enterprises

  Bøyum, Sigrid (2019)
 • Show all