Tidlig oppdagelse av dårlig etterlevelse og medisinsk forverring hos pasienter med diabetes

Project owner

Western Norway University of Applied Sciences

Project period

April 2018 - June 2019