Tidlig oppdagelse av dårlig etterlevelse og medisinsk forverring hos pasienter med diabetes

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

April 2018 - Juni 2019

Prosjektsamandrag

Noen pasienter med diabetes har av forskjellige grunner perioder hvor de ikke etterlever planlagt / optimal medisinering. Dette kan føre til medisinsk forverring både på kort og lang sikt, som er til ulempe for pasientene selv og kan utløse stor ressursbruk i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å benytte informasjon som allerede registreres i sykehusets journal (DIPS) til å oppdage hvilke pasienter som står i fare for denne type forverring, og sette inn en innsats for å forsøke å sikre eller forbedre etterlevelse, og forhindre medisinsk forverring