Education for sustainable development in early childhood education

Project owner

Western Norway University of Applied Sciences

Project categories

Applied Research

Academic Development

Basic Research

Project period

March 2012 - December 2016

Project summary

Utvikling av kartleggingsverktøy for arbeid med utdanning for bærekraftig utdanning i barnehager. Kartleggingsverktøyet er internasjonalt, med utprøving i 11 nasjoner foredlt på fem verdensdeler. Prosjektet er tilknyttet OMEP.