Utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvendt forskning

Faglig utviklingsarbeid

Grunnforskning

Prosjektperiode

Mars 2012 - Desember 2016