Associate Professor

Camilla Bjelland

Publications

 • Lærerstudenters arbeid med planlegging av utforskende undervisning i skolen. Erfaringer med bruk av 5E modellen i alle fag.

  Bjelland, Camilla, Haugsgjerd, Annette Johannessen (2021)
 • What happens when a mandatory oral assignment in teacher education must change its shape? –An example of practical oriented research in Teacher Education (TE)

  Bjelland, Camilla, Iversen, Gunn Tone, Kulild, Marit (2021)
 • Å øve på observasjon som kjernepraksis i lærerutdanningen, kvalitativ casestudie i antologien: Ny Pedagogisk praksis (red Berdinesen, H.)

  Kulild, Marit, Bjelland, Camilla (2021)
 • Strategy observation as core practice in Teacher Education, paperpresentation, NERA 2020 Nordic Educational Research Association, Turku, Åbo Universitet

  Bjelland, Camilla, Kulild, Marit (2020)
 • Film 1 og Film 2, med en case om Tverrprofesjonelt samarbeid mellom helse-, sosial- og pedagogiske profesjoner.

  Kvilhaugsvik, Bente, Bjelland, Camilla, Frimannslund, Marit, Kulild, Marit (2020)
 • Show all