5 millioner til omstilling mot havvind

Norge rigger seg for fornybar vekst, og havvind kommer til å bli en viktig del av fremtidens energisystem. Høgskolen er tildelt 5 millioner kroner til å kartlegge kompetansebehovet hos maritimt personell i møte med omstillingen mot havvind.

– Det er mange institusjoner som forsker på havvind, men få som har menneskene i fokus. Høgskolen ønsker å videreutvikle sin maritime profesjonsutdanning slik at de som skal utføre maritime operasjoner knyttet til havvind blir godt rustet for den jobben de skal gjøre, forteller prosjektleder Kristoffer Sortland som jobber som innovasjonsrådgiver ved Institutt for maritime studier.

– Disse personene trenger den rette kompetansen, for eksempel inn mot forståelse av vær- og sjøforhold og inn mot håndtering av last. I tillegg er sikkerhet et viktig tema i utviklingen av havvind.

– I prosjektet skal vi utvikle og ta i bruk innovative og interaktive teknologiløsninger, og vi skal knytte til oss kompetanse fra havvindindustrien her på Vestlandet, sier Sortland.

Ettårig prosjekt – en del av regjeringens havstrategi

Institutt for maritime studier ved campus Haugesund er nå tildelt 5 millioner kroner til å kartlegge kompetansebehovet den maritime profesjonen har i omstillingen mot havvind. Det ettårige prosjektet er finansiert av MARKOM2021, som er en del av regjeringens havstrategi og et samarbeid mellom alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr maritim utdanning i Norge.

For at norsk industri og den maritime klyngen i Norge kan sitte i førersete i utviklingen av havvind, må den maritime profesjonsutdanningen være tett på næringens kompetansebehov.

Norge har behov for ny kompetanse og innovativ forskning som muliggjør en bærekraftig bruk av havressursene i framtiden og sikrer maritim verdiskaping for det norske samfunnet. Havvind vil spille en sentral rolle i omstillingen til fornybar energi.

Lokale rederier og klynger sentrale bidragsytere

For å komme i mål med prosjektet innen 2021 vil instituttet knytte til seg kompetanse fra havvindindustrien.

– Allerede i dag har vi et tett samarbeid med flere klynger på Vestlandet, blant annet Norwegian Offshore Wind Cluster, NCE Maritime CleanTech og Sustainable Energy Norsk katapultsenter og med de lokale rederiene gjennom Skipsfartens utdannings- og rekrutteringsforum (SURF), forteller Sortland.

– Disse skal vi også samarbeide med i dette prosjektet for å sikre at vi svarer på regionens behov. Dessuten ønsker vi å bidra til å bygge kapasitet for ytterligere omstilling mot digitalisering og nye teknologier for grønn skipsfart i næringen fremover.

Resultatene fra kartleggingen skal brukes i videreutviklingen av høgskolens maritime utdanningsløp. Prosjektdeltakerne vil se både på mulighetene simuleringen gir i utdanningen, på utviklingen av nye emner og muligens utviklingen av et nytt utdanningsløp. I tillegg skal resultatene deles med de andre utdanningsinstitusjonene som tilbyr maritim utdanning i Norge.

20210219_havvind_prosjektmøte.jpgOppstartsmøte i prosjektet ble gjennomført 19. februar 2021. F.v.: prosjektleder Kristoffer Sortland, professor Margareta Lützhöft (på skjerm) og professor Ove Tobias Gudmestad.