Vil du være med å forbedre sikkerheten til passasjerer til sjøs?

ARCEVAC-prosjektet søker etter 300 frivillige til en serie forsøk i perioden 18.-23. august i Tromsø. Her er din sjanse til å delta i et spennende og viktig forskningsprosjekt. Du kan gjøre en forskjell ved å bidra med bare noen få timer av tiden din.

Forskningsprosjektet ARCEVAC (ARCtic EVACuation) er et samarbeid mellom Høgskolen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet og University of Greenwich. Prosjektet er finansiert av MARKOM2020. I en serie forsøk ønsker prosjektgruppen å finne ut hvordan bruken av en redningsdrakt påvirker evakueringen av passasjerer i en nødsituasjon om bord på et skip. Forsøkene er landbaserte og blir gjennomført på UiT Norges arktiske universitets campus i Tromsø og på Arcos AS sine områder på Skattøra i perioden 18.–23. august.

– Passasjerskip som seiler i polare farvann må ha termiske overlevelsesdrakter til alle passasjerer om bord i tilfelle det skulle forekomme en nødsituasjon som krever evakueringen av skipet. Dessverre vet vi lite om hvordan disse overlevingsdraktene påvirker selve evakueringen av passasjerer. Det å være bekledd i en overlevelsesdrakt kan påvirke bevegeligheten og ganghastigheten, som igjen vil påvirke hvor effektivt evakueringen kan gjennomføres. For å få mer kunnskap om dette søker vi etter frivillige til et eksperiment som skal gjennomføres i Tromsø, forklarer prosjektleder Helle Oltedal fra Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet.

Under eksperimentet skal deltakerne ta på seg en overlevelsesdrakt, og deretter bevege seg opp og ned en trapp eller gjennom korridorer som har ulike helningsvinkler. Forskergruppen skal måle hvor lang tid den enkelte deltaker bruker på dette. – Vi vil be de frivillige om å bevege seg i et normalt tempo, så det er ikke en konkurranse om å være raskest, påpeker Oltedal. De som melder seg frivillig velger selv om de vil delta i korridor- eller trappeforsøkene – eller begge.

Det hele vil bli tatt opp på video slik at en senere kan gjøre mer grundige analyser av hvordan overlevelsesdrakten påvirker ganghastigheten. Deltakerne vil i tillegg bli bedt om å fullføre et kort spørreskjema i forhold til hvordan de opplevde å gjennomføre de ulike øvelsene. Forskningsresultatene skal hjelpe industrien med å forbedre prosedyrene som brukes til å håndtere evakuering av skip samt utformingen av termiske overlevelsesdrakter.

– Vi ønsker frivillige i alder mellom 18 og 70 år, av begge kjønn, og med forskjellig sosial og kulturell bakgrunn. Dessverre kan personer som har alvorlig syns- eller funksjonshemming ikke delta, da vi som forskere må ivareta deltakernes sikkerhet under gjennomføringen, presiserer Oltedal.

Forsøkene vil bli gjennomført i tidsperioden 18.–23. august 2018. Det blir fire økter hver dag, en om morgenen (kl. 09:00–11:00), to om ettermiddagen (kl. 12:00–14:00 og 15:15–17:15) og en på kvelden (kl. 18:00–20:00). Deltakerne kan selv velge tidspunktet som passer, og vil bli bedt om å oppgi om de kan stille opp på en- eller begge lokasjoner.

Alle som deltar er med i en premietrekning som gjennomføres når forsøkene er avsluttet. Blant premiene ligger 6 VIP-pakker (for to personer) til en TIL-eliteserie-kamp på hjemmebane (Alfheim), 6 entimerssesjoner i UiTs Boeing 737-800 flysimulator, eller 6 entimerssesjoner i UiTs bevegelige skipsbrosimulator – begge sammen med våre instruktører.

Prosjektgruppen f.v.: Hooshyar Azizpour (Høgskolen på Vestlandet), Helle Asgjerd Oltedal (Høgskolen på Vestlandet), prof. Ed Galea (University of Greenwich), Bjørn-Morten Batalden (UiT Norges arktiske universitet) og Ria Bruenig (Høgskolen på Vestlandet)

Ønsker du å delta?

Klikk her for å delta: elektronisk påmeldingsskjema

Her finner du mer informasjon om forsøkene.

Samtykkeskjema (Til informasjon. Du trenger ikke å skrive dette ut eller signere før forsøksdagen. Når du møter opp vil du få et skjema fra oss og bli bedt om å signere dette.)

ARCEVAC-prosjektet søker etter frivillige

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her