HVL blir samarbeidspartner i kartlegging av pandemiens konsekvenser for unges mentale helse

Denne uken ble HVL samarbeidspartner i en stor undersøkelse som nå sendes ut til tusenvis av studenter. Målet er å finne ut hvordan krisen påvirker den mentale helsen hos unge voksne.

2020 blir stående som det året da samfunnet vårt ble rammet av den største viruspandemien som vi har stått overfor i det 21 århundret. Tiltakene som skal begrense spredningen av viruset har stor innvirkning på studentliv, arbeidsliv, sosial omgang og det som ellers preger hverdagen for unge voksne. Hvordan påvirker dette den mentale helsen til den gruppen som allerede står i risikosonen for å utvikle mentale lidelser?

Bak initiativet står Bergen Center for Brain Plasticity ved Helse Bergen, Senter for Krisepsykologi og Universitetet i Bergen. Andre samarbeidspartnere i tillegg til HVL er Rådet for psykisk helse, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og NORMENT Senter fra fremragende forskning.

Les mer om BRY.DEG 2020

Unge voksne er i risikogruppen

Alle studenter ved HVL har nå fått e-post og SMS med invitasjon til å delta i undersøkelsen. Prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, oppfordrer flest mulig til å delta:

– Unge voksne er i risikogruppen for å utvikle psykiske lidelser, og vi vet fra før at en av fire studenter sliter psykisk. Kriser kan øke risikoen for angst, depresjon, ensomhet og andre psykiske plager og lidelser ytterligere. Når vi nå går inn i samarbeid med blant annet Universitetet i Bergen og Helse Bergen for å undersøke krisens påvirkning på livsmestring, studiemestring og psykisk helse, er det en viktig og riktig kartlegging. Kartleggingen vil gi et solid forskningsmateriale som kan være grunnlag for verdifull forskning.

I tillegg til at HVL-studentene er inviterte til å delta, skal også forskere ved HVL kobles på prosjektet. HVL deltar også i prosjektets formelle organisering.

– Oppfordrer studenter til å delta

Nå har flere institusjoner i sektoren blitt koblet på, og BRY.DEG 2020-prosjektet har blitt enda større. Målet er foreløpig 15.000 respondenter.

– Det er utrolig viktig nå at vi får kartlagt studentenes psykiske helse, og derfor viktig at studentene svarer. Jo mer informasjon vi får, jo enklere blir det å iverksette tiltak, og å vite omfanget av hvor mange studenter som sliter psykisk, sier leder i Studenttinget på Vestlandet, Henrik Waage Tjore.

Han beskriver en totalt forandret situasjon for studentene, som følge av pandemien.

– De har mistet det sosiale tilbudet på skolen, tilbudet i linjeforeningene og den daglige kontakten i klasserom og kantine. Nå jobber mange av oss med å gjøre hverdagen for studentene litt bedre. Studentorganisasjonene har begynt å sette i gang digitale arrangementer, slik at studentene får et sosialt tilbud, sier Tjore.