Desse har søkt på toppleiarstillingane ved HVL

Søkerlistene for dei utlyste prorektor- og dekanstillingane er no klare. Her kan du sjå kven som har søkt.

Denne våren skal HVL tilsetja tre prorektorar og fire dekanar i nye åremålsstillingar, gjeldande frå 1. august og fire år framover.

Dekanar og prorektorar inngår i rektor Gunnar Yttri si leiargruppe og blir den nye toppleiinga ved HVL. Ein tek sikte på å tilsetja i styremøtet 22. april.

Prorektor for forsking

 1. Mannleg søkjar unnateken frå offentlegheita
 2. Pajalic Zada, 53 år, professor, Kristianstad
 3. Kvinneleg søkjar unnateken frå offentlegheita
 4. Maria Nordheim Alme, 43 år, førsteamanuensis, Bergen
 5. Svein Harald Sønderland, 44 år, forskingsrådgjevar og marinlab manager, Svalbard
 6. Gro Anita Fonnes Flaten, 47 år, prorektor for forsking, Alver

Prorektor for regional utvikling

 1. Mannleg søkjar unnateken frå offentlegheita
 2. Pajalic Zada, 53 år, professor, Kristianstad
 3. Jens Kristian Fosse, 48 år, dekan, Bjørnafjorden
 4. Monica Wammen Nortvedt, 61 år, professor, Bergen
 5. Geir K. Resaland, 50 år, senterleiar, Sogndal
 6. Haakon Georg Moe, 57 år, einingsleiar, Bømlo
 7. Kvinneleg søkjar unnateken frå offentlegheita

Prorektor for utdanning

 1. Mannleg søkjar unnateken frå offentlegheita
 2. Pajalic Zada, 53 år, professor, Kristianstad
 3. Kristina Helen Flo, 25 år, miljøterapeut og masterstudent, Bergen
 4. Kjell Haugland, 61 år, rektor, Bergen
 5. Peter Woldseth, 35 år, seksjonssjef Cyberforsvarets våpenskole/Planoffiser, Bergen
 6. Anne-Grethe Naustdal, 54 år, prodekan for utdanning, Naustdal
 7. Jorunn Aske, 55 år, høgskulelektor i norsk, Bergen
 8. Bjørg Kristin Selvik, 60 år, prorektor for utdanning, Bergen
 9. Gunn Haraldseid, 59 år, prodekan utdanningskvalitet, Vindafjord
 10. Morten Fahlvik, 52 år, rådgiver etat for skole, Bergen

Dekan for Fakultet for helse- og sosialvitskap

 1. Pajalic Zada, 53 år, professor, Kristianstad
 2. Randi Skår, 56 år, dekan, Førde

Dekan for Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 1. Mjaid Khan, 27 år, Nil, Rawalpindi cantonment board
 2. Ragnar Gjengedal, 53 år, førsteamanuensis, Bergen
 3. Jens Kristian Fosse, 48 år, dekan, Bjørnafjorden
 4. Yansong Zhao, 38 år, førsteammanuensis, Bergen

Dekan for Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

 1. Pajalic Zada, 53 år, professor, Kristianstad
 2. Kristina Helen Flo, 25 år, miljøterapeut og masterstudent, Bergen
 3. Asle Holthe, 60 år, dekan, Bergen

Dekan for fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

For å få eit breiare søkartilfang er søknadsfristen for stillinga som dekan ved fakultet for økonomi og samfunnsvitskap forlenga til og med 17.03.2021.