Etablerer siviløkonomutdanning i Sogndal og Haugesund

Til hausten kan studentar ta siviløkonomutdanning i Haugesund eller Sogndal. Det vedtok høgskulestyret torsdag.

Ved å opprette studiet Master of Science in Business i Haugesund og Sogndal kan studentar no få grada siviløkonom på desse studiestadane. For å starte på studiet må ein ha tatt ei bachelorgrad i økonomi og administrasjon frå før.

– Det nye studietilbodet er eit viktig tiltak i målet om å tilby masterutdanningar på alle campusar ved Høgskulen på Vestlandet, seier dekan Anne Isabelle Robbestad.

– Utdanninga gir også grunnlag for opptak til det nye doktorgradsprogrammet vårt innan «Responsible innovation and regional developement». Vi håpar å auke rekrutteringa av studentar til Høgskulen på Vestlandet nasjonalt og internasjonalt, seier Robbestad.

To retningar 

Master of Science in Business har to profilar – Marketing and Innovation og Regional economics and Innovation. Studiet har eit særleg fokus på innovasjon og entreprenørskap, som er eit satsingsområde ved høgskulen.

Retninga Regional Economics and Innovation vil bli undervist frå campus Haugesund, og vektlegg emne som: transportøkonomi i eit regionalt utviklingsperspektiv, bustadmarknadsøkonomi, anvendt by- og regionaløkonomi, entreprenørskap i ein regional kontekst, entreprenørskap i praksis og innovasjonsteori og praksis.

Retninga Marketing and Innovation vil bli undervist ved campus Sogndal, og vektlegg emne som: entreprenørskap i ein regional kontekst, innovasjonsleiing og bedriftsoppstart, entreprenørskap i praksis (praksisplass i gründerbedrift), marknadsføringsteori og praksis, forbrukaratferd, innovasjonsteori og praksis.

Søknadsfrist 1. mars

Alle studentar skal ha praksis i ei gründerbedrift eller gründerprosjekt og tilbod om studieopphald i utlandet.

Studietilbodet har søknadsfrist 1. mars til haustens opptak. 

Les meir om studiet.