Fire dekanar tilsett

Leiarkabalen ved HVL er komen eit steg vidare i dagens styremøte, og her er dei nye dekanane våre:

Fakultetet for helse- og sosialfag:
Randi Skår – i dag dekan på Avdeling for helsefag ved campus Førde

Fakultetet for øk.-administrative fag, nautikk og samfunnsfag:
Anne Isabelle Robbestad – ho er i dag dekan Avdeling for tekn., øk. og maritime fag ved campus Haugesund

Fakultetet for lærarutdanningane, idrett og kulturfag:
Asle Holthe – han er i dag dekan på Avdeling for lærarutdanning ved campus Bergen

Fakultetet for ingeniør- og naturfag:
Geir Anton Johansen – i dag dekan på Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved campus Bergen

Tilsetting av organisasjonsdirektør og direktør for økonomi og arealforvaltning er utsett til styremøtet 15. juni. I same møte blir endeleg namn på dei fire fakulteta vedteke.