HVL avlyser all utveksling i høst

HVL avlyser all utveksling for høstsemesteret 2020 grunnet Koronasituasjonen. Beslutningen gjelder både innkommende og utreisende studentutveksling - og på alle nivåer.

Det er usikkerheten rundt smittefare, internasjonal reise, visum og oppholdstillatelse i forbindelse med koronasituasjonen som ligger bak beslutningen i fra høgskolen sin ledelse.

Forutsigbarhet i studiene

– Studenter trenger forutsigbarhet i studiene sine, og det å planlegge for utreise/innreise nå vil føre til det motsatte, både med tanke på studieprogresjon og medfølgende økonomiske konsekvenser, sier prorektor for forskning ved HVL, Gro Anita Fonnes Flaten.

Hun sier at det er veldig leit at så mange av studenter går glipp av denne muligheten kommende høst.

– Det ligger i vår strategi og i ambisjonen vår om universitetsstatus at vi skal ha et økt fokus på internasjonalisering. Studentmobilitet er et viktig element i internasjonaliseringsarbeidet, men hensynet til sikkerhet, smittevern og forutsigbarhet må likevel gå først.

Vil finne gode tiltak

Prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, understreker at studenter på bachelorutdanningen i sykepleie ved campus Bergen som har fått tilbud om utveksling våren 2021, foreløpig ikke er berørt av beslutningen.

Selv om HVL nå avlyser all utveksling for høstsemesteret 2020, arbeider man for fullt med å se på hvordan en kan finne gode tiltak rundt det som kalles internasjonalisering hjemme.

– Det at studenter skal få et globalt perspektiv som en del av utdanningen sin er også viktig. Her er flere utdanninger godt i gang og tenker godt og kreativt gjennom digitalisering og andre tiltak.