HVL-forsker Lars Coenen er blant verdens mest siterte forskere

20 forskere ved norske institusjoner står på listen over verdens mest siterte, og Lars Coenen fra Mohn-senteret er en av dem.

Lars Coenen er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med bærekraftig omstilling i samfunnet. Spesielt har han forsket på hvilken betydning regionale forhold har for grønne omstillinger, og på hvordan industrien kan omstille seg uten å miste arbeidsplasser.

I år er han på listen over de mest siterte forskerne i verden, sammen med 19 andre forskere ved norske institusjoner. Det er Clarivate som står bak den årlige oversikten, og utgangspunktet er de mest siterte artiklene fra Web of Science, et forskningsverktøy som gir data om siteringer i vitenskapelige artikler.

– Dette betyr mye for meg, fordi det viser at forskningen min er lest og brukt av andre forskere. Jeg er spesielt glad for å være i så godt selskap, med mange andre tverrgående forskere som studerer rollen innovasjon har i samfunnet. Blant annet har innovasjon en viktig rolle for å få til en overgang til nullkarbonutslipp, sier Coenen. 

Her finner du Lars Coenen sin forskerprofil hos Publons.

Fra Melbourne til Bergen

Etter tre år ved University of Melbourne tok den nederlandske forskeren med seg familien til Bergen da han begynte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i januar.  

– Gjennom årene har jeg blitt mer og mer interessert i de ulike retningene innovasjon kan ta. Særlig er jeg lidenskapelig opptatt av innovasjon som har med de store samfunnsutfordringene å gjøre – med klimaendring som største eksempel, sier Coenen.

– Det er mange institusjoner i Europa som forsker på dette. Mohn-senteret ved HVL interesserte meg spesielt på grunn av det unike fokuset på ansvarlig innovasjon, altså at man som forsker har det reflekterte og selvkritiske blikket på utfallet av det som skapes, sier Coenen. 

– Vestlandet kan bli verdensledende

Ifølge Coenen har bærekraft og klima blitt avgjørende når man snakker om regional utvikling:

– Ekspertisen Vestlandet har på energi og maritim næring, pluss de gode utdanningsinstitusjonene her, gjør at Vestlandet har et svært godt utgangspunkt for å bli ledende på grønn omstilling.

Dette er første gang forskeren er på siteringstoppen i verden. Om årsaken til at han står der i år, sier Coenen: 

– Publikasjonene som genererte mest siteringer er ofte de som gir et overblikk, og som forsøker å introdusere nye ideer og konsepter. Jeg tror også det hjelper å forske på aktuelle temaer, slik som klimaendringer.

Lars Coenen er ett av to navn på årets liste med tilknytning til institusjoner på Vestlandet. Amy Lusher, som er tilknyttet Universitetet i Bergen og Norsk institutt for vannforskning, er den andre. For øvrig er det UiO og NTNU som dominerer listen når det gjelder de 20 norske institusjonene.  

Totalt er det over 6000 forskere fra over 60 land som utgjør hele listen i år.