I front med digital spisskompetanse

Tre sterke fagmiljø i HVL går i lag og utviklar eit nytt nettbasert vidareutdanningstilbod for lærarar i profesjonsfagleg digital kompetanse.

Det er Senter for IKT i utdanningen som har tildelt HVL oppdraget. Det nye studietilbodet  er på 30 studiepoeng og det er første modul på 15 studiepoeng HVL skal utvikle.

Senter for IKT i utdanningen skriv:

Høgskulen på Vestlandet (HVL) tildeles hovedansvaret for utvikling av den generiske modulen. Tilbudet inneholder et gjennomarbeidet forslag om overordnede fokusområder for modulen, som på sikt kan ha relevans for og benyttes på lærerutdanningene. HVL har innlemmet planer for hvordan den åpne modulen kan organiseres og gjennomføres. I alt viser HVL en faglig, relevant og innovativ oppdragsforståelse, med en tydelig forankring både faglig og institusjonelt. I tillegg viser HVL en bred forankring på institusjonen og i HVLs ledelse.

Dei tre fagmiljøa ved HVL som jobbar i lag er: “Senter for nye medier” (campus Bergen), fagmiljøet knytt til “Master i IKT i læring” (campus Stord) og “Institutt for barnehagelærarutdanning” (campus Sogndal). Alle desse fagmiljøa har brei og god kompetanse og erfaring med å utvikle, delta i og drive innovative prosessar i tilsvarande prosjekt.

Målet for den nye vidareutdanninga er tredelt:

  • Læraren skal identifisere og utvikle sine eigne digitale ferdigheter og utvikle sin eigen digitale kompetanse.
  • Læraren skal få opplæring i kva eleven sin digitale kompetanse inneber og korleis denne kan utviklast i faga.
  • Læraren skal få ei innføring i sosiale, etiske og samfunnsrelaterte problemstillingar knytt til integrering av digitale verktøy i undervisinga.

For å sikre god integrasjon skal eigen praksis vere utgangspunkt for teoretisk grunnlag, planlegging, gjennomføring og refleksjon.

Vidareutdanninga i profesjonsfagleg digital kompetanse vil bli lyst ut gjennom programmet Kompetanse for Kvalitet.