Internasjonal anerkjent forsker på bærekraft til HVL

Professor Lars Coenen har lang erfaring med bærekraftig omstilling i byer og regioner. Nå skal han hjelpe Vestlandet med å omstille seg.

Den nederlandske forskerpioneren, som kommer fra University of Melbourne, er rekruttert til det splitter nye doktorgradsprogrammet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Programmet har fått navnet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling og ble endelig godkjent av Kunnskapsdepartementet i januar. 

Det var ansettelsen av professor Coenen som sikret doktorgradsprogrammet en endelig godkjenning, fordi HVL da tilfredsstilte kravene fra tilsynsorganet Nokut.

Fra Australia til Vestlandet

Coenen er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med bærekraftig omstilling i samfunnet. Spesielt har han forsket på hvilken betydning regionale forhold har for grønne omstillinger, og på hvordan industrien kan omstille seg uten å miste arbeidsplasser.

Coenen tok med seg familien fra Australia da han startet i stillingen ved HVL på nyåret.

– Gjennom årene har jeg blitt mer og mer interessert i de ulike retningene innovasjon kan ta. Særlig er jeg lidenskapelig opptatt av innovasjon som har med de store samfunnsutfordringene å gjøre – med klimaendring som største eksempel.

– Det er mange institusjoner i Europa som forsker på dette. Mohn-senteret ved HVL interesserte meg spesielt på grunn av det unike fokuset på ansvarlig innovasjon, altså at man som forsker har det reflekterte og selvkritiske blikket på utfallet av det som skapes, sier Coenen. 

Mer optimisme i nord

Han legger til at synet på bærekraftig omstilling i Australia står i kontrast til synet som råder i Norden.

– Et eksempel er statsministeren som i 2017 forsvarte kullproduksjon med å ta med seg kull inn i spørretimen. Generelt er man mye mer optimistisk til omstilling i Norge, og åpen om at det finnes nye muligheter til tross for redusert oljeproduksjon, forteller Coenen.

Doktorgradsprogrammet i gang

Opptaket til ph.d.-kursene er godt i gang. Coenen skal kurse doktorgradskandidatene i bærekraftig omstilling, innovasjon og utvikling av nye energiformer. De andre kursene i programmet dreier seg om innovasjon i næringslivet og innovasjon i offentlig sektor. 

–  Hvorfor har Vestlandet et behov for dette doktorgradsprogrammet?

– Når vi tenker innovasjon mener vi mer enn bare ting og maskiner; men også nye tjenester, apper, organisasjonsmodeller. Det kan for eksempel dreie seg om elektrifisering av ferger eller hvordan kunnskap fra olje- og gass-sektoren kan brukes innenfor andre bransjer. Denne doktorgraden skal gå på tvers av typer innovasjon, sektorer og fag, sier professor Stig Erik Jakobsen, som sammen med Arnt Fløysand har vært primus motor for å få i gang det nye programmet. 

Mai Camilla Munkejord og Stig Erik Jacobsen (bildet) skal begge arbeide med doktorgradsprogrammet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling.

– Vestlandet kan bli ledende på grønn omstilling

Det er behovene i samfunnet forskerkandidatene skal ta utgangspunktet i når de utvikler innovasjon, enten det kommer fra industrien eller fra ulike deler av offentlig sektor. Ifølge Coenen har bærekraft og klima blitt avgjørende når man snakker om regional utvikling:

– Ekspertisen Vestlandet har på energi og maritim næring, pluss de gode utdanningsinstitusjonene her, gjør at Vestlandet har et svært godt utgangspunkt for å bli ledende på grønn omstilling.

Betydning for ønsket om å bli universitet

Ansvarleg innovasjon og regional utvikling er det fjerde doktorgradsprogrammet som HVL har opprettet i egen regi. Fra før har vi programmene Datateknologi, Helse, funksjon og deltaking, Studiar av danning og didaktiske praksisar, samt Nautiske operasjoner, som er en fellesgrad. 

Blant kravene til å bli universitet i Norge, er fire egne doktorgradsprogrammer. Dette kravet innfrir nå HVL.

– Dette nye programmet er helt i tråd med profilen vår og verdiene til HVL, og vi er veldig glade for at det nå har blitt godkjent. Det betyr også at vi er enda nærmere målet om å bli universitet, sier rektor Berit Rokne.