Invitert til regjeringens maritime strategigruppe

Næringsminister Iselin Nybø har oppnevnt prorektor Liv Reidun Grimstvedt til strategigruppen «Maritim21» som skal utarbeide forslag til en ny helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring.

Arbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring», som kom like før jul.

– Jeg syns det er stas å bli oppnevnt og gleder meg til å være med i dette arbeidet. Vi skal se nærmere på kunnskapsbehovet for maritim næring langs hele verdikjeden fra forskning til kommersialisering. Dette er spennende og også veldig aktuelt for vår forskning og våre utdanninger her på HVL, sier Grimstvedt.

Strategien ventes å være ferdigstilt i løpet av desember 2021.

Mandat Maritim21