Kunnskapshull som må dekkes

En ny studie fra END- prosjektet viser at det ikke finnes forskning på hvilken erfaring ansatte i hjelpeapparatet har med å gi hjelp til etterlatte ved narkotikarelatert død.

END- prosjektet har undersøkt hva som finnes av forskning på profesjonelle hjelpere sin erfaring med å tilby tjenester til etterlatte ved narkotikarelatert død. Det ble søkt etter både kvantitative, kvalitative og studier med blandet metodikk, men ingen studier ble identifisert.

Resultatet viser at det er et stort behov for å utvikle kunnskap på dette området, både for å bedre kvaliteten på helse- og sosialtjenestene og utdanningene, men også for å øke oppmerksomheten om etterlatte og deres behov for hjelp og oppfølging.

Narkotikarelatert død er et stort folkehelseproblem i Norge, Europa og i Nord-Amerika. Hvert år dør rundt 300 mennesker av narkotikarelaterte årsaker i Norge. Mange etterlatte sitter igjen etter å ha mistet en av sine nære. Likevel forskes det lite på denne gruppen etterlatte og deres behov. Den begrensede forskningen på dette området indikerer også mangel på hjelp til etterlatte.

Det er viktig å vite hvilke ressurser de som skal hjelpe har tilgjengelig, hvilke barrierer og muligheter de erfarer i arbeidet, og hvordan de best kan imøtekomme etterlatte sine behov.

Vi vet fra tidligere forskning at mange etterlatte sliter med forlenget sorg og andre helseutfordringer. Nylig publiserte END- prosjektet en artikkel om hvordan ansatte i hjelpeapparatet ser på narkotikarelatert død. Den viste at helsepersonell ofte ikke opplever narkotikarelatert død som brå og uventet, og at mange etterlatte derfor ikke får krisehjelp eller psykososial oppfølging etter dødsfallet.

Les hele publikasjonen her