Unikt kurstilbud i kryptovaluta og blokkjedeteknologi

Kryptovaluta og bitcoin har preget avisoverskriftene i den siste tiden, men teknologien bak er ukjent for mange. I høst starter HVL opp med Norges første kurs i kryptovaluta og blokkjedeteknologi.

– Emnekurset heter «Bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien» og det bør være av stor interesse for folk som jobber i finansbransjen, forteller Johannes Idsø, assisterende instituttleder ved Institutt for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.

Bitcoin har åpnet for nye muligheter i den digitale økonomien og studentene som tar kurset vil få en grunnleggende innføring i Bitcoin, den underliggende blokkjedeteknologien og kryptovalutaen sin plass i det nasjonale og internasjonale pengesystemet.

– For oss var det viktig at kurset gir studentene en forståelse for sammenhengen mellom teknologi, økonomi og samfunnsvitenskap. Bitcoin og andre kryptovalutaer må sees i lys av alle disse områdene, påpeker Idsø.

Det er ingen krav til forkunnskaper innen teknologi og økonomi for å kunne ta emnet, og det passer både til teknologer med interesse for kryptovalutaer som betalings- og spekulasjonsobjekt og for økonomer med interesse for blokkjedeteknologi.

– Vi har delt inn kurset i to tema: den økonomiske og den teknologiske delen og det er gledelig at vi har fått med oss kompetente forelesere fra fagfeltet, sier Idsø. Leiv Opstad, dosent i samfunnsøkonomi ved NTNU og Jon Arve Hatlevoll, høgskolelektor ved HVL og statsautorisert revisor underviser om økonomi, Svein Ølnes fra Vestlandsforskning i Sogndal foreleser om teknologien. – Ølnes har mastergrad i digital valuta og det var han som tok kontakt med oss for å spørre om vi var interessert i å tilby et slikt kurs. Det var vi og vi fikk med oss IT-forum Sogn og Fjordane som støttet prosjektet økonomisk. Som vi vet er det ingen andre institusjoner i Norge som har tilsvarende tilbud, understreker Idsø.

Kurset på 7,5 studiepoeng vil bli samlingsbasert med oppstart i slutten av august. Selve forelesningene vil streames slik at emnestudenter enten kan følge forelesningene mens de pågår eller se opptak i ettertid. Det betyr at alle som vil og har studiekompetanse kan følge kurset.

– Vi håper at dette vil være av interesse for våre studenter i Haugesund, Bergen, Førde og Sogndal, men også at emnestudenter fra hele landet vil melde seg på. Økonomistudenter på Institutt for økonomi og administrasjon kan bruke kurset som et valgemne. I tillegg kan emnet brukes som en inngang til videre studier av denne typen digital valuta og økonomi ved andre læresteder.

Søknadsfristen er 1. juni og mer informasjon om emnekurset finnes her.