Leger tiden alle sår?

Etterlatte ved narkotikarelatert død opplever selvmordstanker, selvstigmatisering og forlenget sorg. Det viser en ny studie i END-prosjektet av Kristine Berg Titlestad og Kari Dyregrov.

Studien undersøkte forlenget sorg hos familiemedlemmer som har mistet en av sine nærmeste i narkotikarelatert død. Forlenget sorg er en sorgreaksjon som vedvarer med uforminsket intensitet over lang tid og som fører til funksjonstap i hverdagen. Det ble også sett på hva som kjennetegner dem som viste symptomer på forlenget sorg og hvorvidt symptomnivået avtok over tid.

Hvert år dør mellom 250 og 300 personer som følge av overdoser i Norge. Det er forsket lite på etterlatte etter narkotikarelatert død, selv om antall er betydelig. Tidligere forskning har vist at etterlatt ofte har følelser av skam og skyld for ikke å ha vært i stand til å hjelpe, så vel som for hvorfor narkotikaproblemet startet.

I denne studien var 234 familiemedlemmer inkludert. Resultatene viste at 60 familiemedlemmer (26 %) hadde høye nivåer av symptomer på forlenget sorg (foreldre 31,2 %, søsken 21,8 %, barn 20,9 %). De som slet mest rapporterte om selvmordstanker og hadde trukket seg bort fra andre. Etterlatte som mistet for ett til to år siden hadde det høyeste nivået av symptomer på forlenget sorg.

Analysene viste at tiden ikke alltid "leger alle sår". Etterlatte ved narkotikarelatert død bør derfor tilbys hjelp og støtte over tid. De har behov for oppmerksomhet fra fagfolk, sosiale nettverk og jevnaldrende for å dempe utviklingen av forlenget sorg. På et samfunnsnivå er det viktig å spre kunnskap om at etterlatte kan ha selvmordstanker, at de opplever selvstigmatisering og at mange isolerer seg etter dødsfallet.

Her kan du lese hele artikkelen