Milepåle med master nr 150

Historisk dag for masterutdanninga innan IKT i læring på campus Stord. Student Rhonda Helen Nes Lothe leverte masteravhandling nummer 150 med glans.

Rhonda Helen Nes Lothe har gjort det kunststykket å ta masterutdanninga på normert tid. Imponerande når me veit at ho har kombinert studiet med full stilling som lærar på Bø ungdomsskule på Karmøy.

Tittelen på oppgåva hennar er:

Vurdering for læring og digitale verktøy - Et lærerperspektiv på vurderingspraksisen i norskfaget i ungdomsskolen.

Masterutdanninga IKT i læring starta på tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund i august 2003. Sidan den gongen har fagmiljøet jobba godt og kvart år har dyktige studentar levert nye avhandlingar med relevante og spennande tema.

Ein har på denne utdanninga rekruttert studentar frå heile landet. No før sommaren er det fleire studentar som legg fram sine masteravhandlingar.