Null stipendiatstillinger eller nye studieplasser

HVL får ingen nye studieplasser eller stipendiatstillinger i forslag til statsbudsjett. - Det hadde vært ønskelig å få tildelt nye studieplasser, og særlig nye rekrutteringsstillinger, sier rektor Berit Rokne.

Hun er likevel glad for at regjeringen vektlegger økt satsing på barnehage og grunnopplæring, videreutdanning og kvalitet i utdanningene.

– Det er positivt at vi får en økning i vårt budsjett. Vi hadde likevel ønsket oss både nye studieplasser, og særlig nye rekrutteringsstillinger, men dette må vi bare konstatere at vi ikke har fått, sier rektor Berit Rokne. Vårt mål er å bli et universitet med en profesjonsrettet og arbeidslivsrettet profil, sier rektor.

HVL får en realøkning i forslag til statsbudsjett på 1, 9 prosent til HVL. Den samlede tildelte rammen er på 1, 997 milliarder kroner. Dette er en økning på 91 millioner kroner.

Gode resultater

Høgskulen har fått en god budsjettmessig uttelling på resultater oppnådd i 2017, som gir uttelling i budsjettet i 2019. Totalt er resultatet på 28, 8 millioner kroner. Dette viser at HVL er blant de beste i landet på resultatbasert uttelling.

- Vi opplever en positiv utvikling i forhold til det vi måles på og som gir budsjettuttelling, sier Rokne.

Glad at det satses på barnehager og grunnopplæring

Som Norges største lærerutdanner og Norges nest største barnehagelærerutdanner er rektor glad for regjeringens økte satsing på barnehager og grunnopplæring.

– Vi ser det som positivt at regjeringen vil fortsette satsingen på kompetansehevingstiltak for ansatte i barnehager både gjennom satsing på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk og ordningen med lærerspesialister i skolen, sier Rokne.

– Det er også positivt at flere stipendiatstillinger er øremerket lærerutdanning gjennom satsingen på offentlig-phd, sier Rokne.

FoU i samarbeid med næringslivet

– Vi ser på det som veldig positivt at regjeringen ønsker å satse på FoU i samarbeid med næringslivet. HVL har et tett og godt samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor, og vi ser på denne satsingen som positiv fra vårt ståsted, sier Rokne.

Kraftig reduksjon i SAKS-midler

Regjeringen har de siste årene gitt egne midler til institusjoner som har fusjonert i form av SAKS-midler. Disse midlene kuttes det nå kraftig i. Fjorårets tildeling til sektoren var 145 millioner kroner, mens årets tildeling foreslås redusert til kun 15 millioner kroner.

– Vi registrerer at det avsettes et lite beløp til SAKS-midler. Vi hadde fortsatt trengt disse midlene. Vi er en institusjon i en oppbygningsfase, og vi trenger midler for å bygge en god organisasjon, sier Berit Rokne.