Christine Øye blir ny prorektor for forsking

Høgskulestyret tilsette i dag Christine Øye som ny prorektor for forsking ved Høgskulen på Vestlandet.

– Dette er ei veldig spennande stilling og eg gler meg til å byrja, seier ho.

Øye er i dag professor og prodekan for forsking ved Fakultet for helse- og sosialvitskap i HVL.

Øye er utdanna sosialantropolog og har lang erfaring som forskar og undervisar i høgskulen og gjennom ulike opphald ved andre institusjonar nasjonalt og internasjonalt.

Forskingsfeltet hennar er innan psykisk helse og eldreomsorg.

Øye har vore tilsett ved høgskulen sidan 1998. I tillegg til undervising og forsking har ho vore medlem i ulike råd og utval. Ho har mellom anna vore medlem i høgskulestyret i fleire periodar. Øye har óg delteke i fleire større utviklingsarbeid på ulike nivå. 

Prorektor for forsking er ei åremålsstilling på fire år og inngår i høgskulen sin toppleiargruppe, samt høgskulen sitt rektorat.