Positive endringer hos etterlatte ved narkotikadødsfall

Noen ganger kan traumatiske hendelser også gi grobunn for vekst og personlig utvikling. I en ny studie har END- prosjektet undersøkt positive endringer hos etterlatte ved narkotikadødsfall. Kunnskap om slike positive endringer kan blant annet være nyttig for tjenesteytere når de skal hjelpe etterlatte å leve videre med tapet.

Å miste et barn er svært traumatisk. END- prosjektet har publisert flere artikler som undersøker og beskriver konsekvenser og belastninger for foreldre som har mistet et barn etter et narkotikarelatert dødsfall.

Foreldres komplekse sorg, at sorgen ikke er anerkjent i samfunnet, at den er påvirket av tiden før dødsfallet og av stigma fra samfunnet og selv-stigmatisering, er noen av funnene fra tidligere studier.  Det er helt klart viktig både å kartlegge og forstå de negative konsekvensene traumatiske opplevelser og tap kan medføre.

Samtidig kan hendelser som har store negative konsekvenser i en persons liv, også gi grobunn for vekst og personlig utvikling. I en ny artikkel «Paths to positive growth in parents bereaved by drug-related death: A mixed-method study», undersøkes og belyses slike mulige positive endringer.

Data fra undersøkelsen viser at foreldre skårer høyest på spørsmål om at «Jeg oppdaget at jeg er sterkere enn jeg trodde jeg var» og at høy grad av mestringsforventning og støtte fra nettverk er viktig for å oppleve positiv endring.

Studien viser også at etterlatte hadde fått «nye perspektiver på livet», som blant annet reflekterte holdningsendring til personer som har en problematisk rusbruk gjennom økt forståelse for deres livssituasjon.

Kunnskap om slike positive endringer kan blant annet være nyttig for tjenesteytere når de skal hjelpe etterlatte å leve videre med tapet. Vår undersøkelse viser at foreldre kan ha nytte av hjelp fra tjenesteytere og andre til å aktivere sosial støtte fra eget nettverk og til å styrke egen forventning til hvordan de vil mestre den traumatiske hendelsen de har opplevd.