Professor på topp 10-liste

Jerry Chun-Wei Lin er å finne på topp 10-listen over forskere som har produsert flest publiseringspoeng i perioden 2017–2020. Nylig ble han også anerkjent som «Distinguished Member» i den internasjonale organisasjonen Association for Computing Machinery.

I Forskerforums oversikt over de 500 forskerne som har produsert flest publiseringspoeng de siste årene, er professor Jerry Chun-Wei Lin ved Institutt for dateteknologi, elektroteknologi og realfag å finne på topp 10-listen. 

Han forsker blant annet på kunstig intelligens, og er svært glad for å mulighetene han har fått ved HVL.  

– Jeg får mye støtte fra avdelingen og høgskolen. De bidrar til at jeg får en del færre oppgaver, slik at jeg kan fokusere på forskningen. Det setter jeg pris på. Det er hovedgrunnen til at jeg kan publisere så mye, sier Lin i en kommentar til Forskerforum. 

Les hele saken på Forskerforum.

Anerkjent for viktige bidrag til datavitenskapen

Lin fikk nylig også en utmerkelse av  Association for Computing Machinery (ACM). Dette  er en internasjonal organisasjon som blei grunnlagt i 1947 som det første vitenskaplige selskapet for informatikk. Organiasjonen teller i dag rundt 100.000 medlemmer fra hele verden ifølge organisasjonens egne nettsider

Hvert år anerkjennes utvalgte medlemmer  som har gitt særskilte bidrag til datavitenskapen.

Anerkjennelsen går til medlemmer som med minst 15 års yrkeserfaring og 5 års medlemskap, som i løpet av de siste 10 årene som har oppnådd betydelige prestasjoner eller har hatt en betydelig innvirkning på fagfeltet.

Totalt 63 medlemmer fra ulike deler av verden fikk utmerkelsen i år.

– Det er en store ære å få denne utemerkelsen fra ACM, og jeg setter pris på all støtten fra mine studenter, venner, kolleger, samarbeidspartnere, instiuttet og høgskolen, sier Lin.

Les mer om dette på nettsiden til Association for Computing Machinery.