Prøver ut mentorordning for nye studenter

Denne høsten startet HVL opp et pilotprosjekt med en mentorordning for førsteårsstudenter. Bachelorprogrammet i radiografi var ett av de tre studieprogrammene som ble valgt ut til å delta i prosjektet dette året.

Cathrine Iden er student i radiografi, og hun er mentor for førsteårsstudenter i dette studieprogrammet.

Hun og de andre mentorene har fått opplæring i rolleforståelse, der de har fått en innføring i det å være både student og ansatt ved HVL. De har også fått en innføring i veiledningsordninger og støttetjenester i HVL og Sammen, og opplæringspakker fra Enhet for læringsmiljø og læringsstøtte til å jobbe med blant annet studiemestring og studieteknikk for førsteårsstudentene. 

Sosial, praktisk og faglig støtte

Hva tenker du er det viktigste formålet med å ha en mentorordning for nye studenter?

–  Jeg vil si det at det viktigste formålet er at vi som mentorer kan motivere og engasjere studentene både sosialt og faglig. Vi kan dele erfaringer vi har tilegnet oss gjennom vår tid som studenter, der vi blant annet gir råd og tips til hvordan studiehverdagen kan forenkles og forbedres. 

Cathrine Iden mener at første års studenter har et stort behov for å komme ordentlig i gang, både sosialt og faglig.

– Vi arrangerte aktiviteter i starten av semesteret som for eksempel quiz, konkurranser og leker for å bli bedre kjent. Utover semesteret har det faglige kommet mer i fokus, ettersom studentene har fordypet seg mer og mer i de ulike fagene.  Vi som mentorer oppfordrer studentene til å spille hverandre gode og hjelpe hverandre, både faglig og sosialt, også utenom mentorgruppen. Vi foreslår for eksempel å danne kollokviegrupper, sier hun.

Behov for støtte hos nye studenter

Uavhengig av hvilken studieretning man går på, mener Iden at det absolutt er et behov for god støtte det første året som student på høyskole og universitet.

–  Mange kommer gjerne rett fra videregående skolegang eller vernepliktstjeneste, og det kan være en stor og brå overgang til hverdagen som student, sier hun.

Førsteårsstudent i radiografi, Håvard Handeland er enig i at mentorordningen er en god støtte for nye studenter.

– Jeg syns mentorordningen har fungert som et godt hjelpemiddel som ny student.  Det hjelper også på at mentorene er en blanding av 2. og 3. års studenter siden vi da kan få et innblikk i hvordan studiet blir og det kan bli lettere å lage en plan på hvordan man skal studere, sier han.

Hva har du fått mest utbytte av med denne ordningen, det sosiale, det faglige eller det praktiske rundt det å være ny student?

– Det faglige har vært til stor hjelp ved at det er lettere å spørre mentorene ettersom de har vært gjennom det faget vi har nå, og de har kanskje tips til bedre rutiner eller måter å gjøre ting på. 

Det samme gjelder det praktiske ved å være ny student.
Ellers har jeg fått godt utbytte av det sosiale også, selv om det kanskje har vært litt mindre av det dette semesteret enn det ville vært uten pandemien.

Samlinger er viktig

Handeland forteller at mentorene har prøvd å samle gruppen minst en gang i uken, når det passer for de fleste i gruppen å møte.

–  Noen dager før møtet får vi oppgaver i de ulike fagene som vi går igjennom felles på møtedagen. Dette opplegget er noe av det som har funger best for meg, sier han.

Mentor Cathrine Iden håper i likhet med resten av studentmiljøet at smitten i Bergen vil avta, slik at det kan gjennomføres flere samlinger på campus før eksamen i desember og at det videre utover mot våren vil være mulig å redusere antall digitale møter og treffes mer på campus.

Vil vurdere en utvidelse av mentorordningen

Rådgiver ved Avdeling for utdanningskvalitet, Øystein Backelin, forteller at de to prosjektgruppene for mentorordningen, en for hvert av de to fakultetene, vil se på om denne piloten kan utvides til flere studier og flere campuser til neste studieår.

Foreløpig er det Bergen og Sogndal som er inkludert i pilotprosjektet med bachelorprogrammet i radiografi i Bergen, og bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon og i eiendomsmekling, begge i Sogndal.

Prosjektgruppene vil også vurdere om en kan integrere rollene som studentassistent og mentor, der en både går inn i undervisningen med det faglige, og har en rolle som sosial og praktisk mentor i tillegg.

Prosjektgruppene vil ta en samlet evaluering rundt årsskiftet, og vurdere hvordan en eventuelt skal utvide ordningen.