Rektorstillinga i HVL er lyst ut

Den fireårige åremålsstillinga som rektor ved Høgskulen på Vestlandet for perioden 1.1.2025- 31.12.2028 er no kunngjort.

Rektorstillinga har søknadsfrist 20. mai.

Her er stillingsutlysinga:
Rektor ved Høgskulen på Vestlandet (260555) | Høgskulen på Vestlandet (jobbnorge.no)

Tilsetting vil skje i HVL sitt styremøte 12. september.

Desse representantane sit det rådgjevande innstillingsutvalet for tilsetting av rektor.

• Arvid Hallén, styreleiar HVL
• Wenche Kjølås, eksternt styremedlem
• Julie Enoksen Arntzen, styremedlem student
• Tom Are Trippestad, styremedlem undervisnings-/forskingspersonale
• Solveig Råheim Grønsdal, styremedlem teknisk/administrativt tilsette
• Henrik Haug, student
• Jan Ove Mjånes, tillitsvalt